Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

O Dušičkách mají notáři napilno, lidé častěji sepisují závěti

Období kolem Dušiček, kdy si připomínáme své blízké zesnulé, inspiruje podle notářů stále více lidí k tomu, aby uspořádali svůj majetek pro případ smrti, a předešli tak možným sporům mezi pozůstalými. Mnohé notářské kanceláře tak evidují na počátku listopadu zvýšený počet zájemců o sepsání závětí. V posledních letech roste zájem i meziročně.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
O Dušičkách mají notáři napilno, lidé častěji sepisují závěti

Podle Notářské komory ČR (NK ČR) stále více lidem nevyhovuje dědění podle zákona (tedy zákonné dědické posloupnosti) a ve své poslední vůli se tak snaží vyhnout i možným problémům v průběhu dědického řízení, například sporům mezi příbuznými.

Lidé v poslední době upouštějí od sepsání závěti doma, protože takovou závěť můžou neúspěšní dědicové napadnout snadněji než závěť ve formě notářského zápisu. Ten je veřejnou listinou a má vyšší právní sílu než soukromá listina - např. závěť sepsaná vlastní rukou. Aktuální pravidelný nárůst v tomto období je pravděpodobně spojen i s Památkou zesnulých.

Největší jistota, že dědictví bude rozděleno podle preferencí zůstavitele, je se závětí od notáře
Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

V loňském roce pod dohledem notářů sepsalo poslední vůli celkem 19 902 lidí. Na konci třetího kvartálu letošního roku bylo u notářů sepsáno a zaevidováno 15 292 závětí. Letos notáři pravděpodobně sepíší přes 20 tisíc závětí, což bude dlouhodobě nejvyšší počet. V současné době Notářská komora ČR (NK ČR) ve svém registru eviduje celkem 278 533 „živých“ závětí.

Závěť u notáře je jistota

„Každá závěť sepsaná u notáře se stane součástí dědického řízení. Nehrozí její ztráta ani opomenutí, protože ji notář zapíše do centrální evidence,” uvedl prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Upozornil i na to, že závěť sepsaná doma nemusí být vůbec nalezena nebo ji třeba najde někdo, komu její znění nevyhovuje, například nedědí tak, jak očekával, a její nález zatají. Pozůstalostní řízení pak probíhá podle zákonné dědické posloupnosti, bez ohledu na přání zesnulého.

„Největší jistota, že dědictví bude rozděleno podle preferencí zůstavitele, je tedy se závětí od notáře,“ dodal Neubauer.

Podle jeho zkušeností lidé, kteří si závěť sepisují doma, obvykle znají a splní formální požadavky na její platnost, ale chybují v případech popsání podmínek. „Když třeba odkážu dům synovci pod podmínkou, že vystuduje vysokou školu, musím také uvést, dokdy ji musí vystudovat, co bude s domem do té doby a také, komu bude dům patřit, když synovec školu nevystuduje,“ doplnil.

Zajímavosti o závěti
  • Není-li závěť sepsaná vlastní rukou, vyžaduje se přítomnost dvou svědků. Takové závěti ale bývají nejčastěji – a mnohdy úspěšně – po smrti zůstavitele napadány. Zůstavitel totiž bývá neúspěšnými potenciálními dědici nařčen z nesvéprávnosti v době sepsání závěti.
  • Závěť bývá v poslední době spojována s hrozbou převzetí zodpovědnosti i za dluhy zemřelého. Dříve nehrozilo, že by případné zděděné dluhy mohly překročit cenu děděného majetku. To již podle nového občanského zákoníku neplatí, proto je dobré v případě nejistoty žádat notáře o tzv. výhradu soupisu majetku.
  • Závěť je nadřazena zákonné posloupnosti dědického procesu, přesto ale existuje tzv. nepominutelný dědic. Tím se po smrti zůstavitele stávají jeho potomci. Když tito svůj povinný díl z jakéhokoliv důvodu nedědí, pak se nepominutelným dědicem stávají jejich potomci.
  • Notáře si můžete vybrat vždy kromě jediného případu: řízení o pozůstalosti. Z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování je notář přiřazen soudem podle předem stanoveného rozvrhu. Notářů je občanům po celé ČR aktuálně k dispozici 446.
Zdroj: Notářská komora ČR

Pokud se rozhodnete sepsat svou poslední vůli, je důležité si uvědomit, že odkázat můžete pouze svůj vlastní majetek. Není tedy možné uzavřít společnou závěť manželů.

Tím, že závěť sepíšete a určíte, komu a za jakých podmínek část vašeho majetku připadne, neznamená, že s ním dále nemůžete nakládat. Zároveň můžete kdykoliv svou závěť změnit. V případě úmrtí vždy platí, že nová závěť ruší tu dřívější, proto je nezbytné každou závěť opatřit datem.

Ve své závěti můžete uvést kohokoliv

Rozhodnutí o tom, jak bude váš majetek po vaší smrti rozdělen, je čistě na vás. Do své závěti tak můžete zahrnout kohokoli i mimo rodinu. Závěť má pak přednost před děděním ze zákona.

Ovšem pozor, za všech okolností kromě vydědění má na svůj podíl nárok i tzv. nepominutelný dědic (potomek zůstavitele, případně potomek potomka zůstavitele).

Pokud byste si rozhodně nepřáli, aby vaši potomci po vás dědili, musíte je vydědit. K tomu ovšem může dojít pouze ze zákonných důvodů.

Dědění ze zákona - zákonná posloupnost (šest dědických tříd)
1. třída
Jako první po zůstaviteli dědí stejným dílem děti a manžel nebo manželka. Nedědí-li některý z potomků, zákonem daný podíl připadá jeho dětem. To samé platí v případě vzdálenějších potomků.
2. třída
Pokud nedědí potomci, dědictví připadá manželovi, zůstavitelovým rodičům, popřípadě všem dalším osobám, které se zůstavitelem sdílely společnou domácnost po dobu nejméně jednoho roku před smrtí nebo na něm byly výživou závislé. Také v tomto případě dědí všichni pozůstalí stejným dílem. V případě manželky či manžela se však musí jednat o nejméně polovinu pozůstalosti.
3. třída
Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, připadá dědictví stejným dílem zůstavitelovým sourozencům a opět osobám žijícím se zůstavitelem nejméně jeden rok před smrtí. Pokud některý ze sourozenců nedědí, podíl připadá jeho dětem.
4. třída
Nedědí-li nikdo z předešlé třídy, dědictví si mezi sebou stejným dílem rozdělí prarodiče zůstavitele.
5. třída
Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, v páté třídě dědí praprarodiče zůstavitele. Jedna polovina je určena praprarodičům zůstavitele ze strany jeho otce, druhá praprarodičům ze strany jeho matky. Pokud jeden z dvojice dědit nemůže, uvolněnou osminu přebírá druhý z páru. Pokud nemůže dědit celá jedna dvojice, podíl připadá druhé dvojici ze stejné strany. V případě, že nedědí žádná z dvojic jedné strany, dědictví se rozdělí mezi dvojice druhé strany.
6. třída
Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, ve třídě šesté dědí stejným dílem děti dětí sourozenců (praneteře a prasynovci) a děti prarodičů zůstavitele (tety a strýcové). Nemůže-li dědit ani jedno z dětí prarodičů, pozůstalost připadá do rukou jejich dětí (sestřenice a bratranci).
Zdroj: Notářská komora ČR

Poplatky jsou jednotné

Se sepsáním závěti se pochopitelně pojí i poplatky. Notáři tak zaplatíte 2200 korun (včetně DPH). Cenu stanoví notářský tarif Ministerstva spravedlnosti. Zahrnuje v sobě i poplatky, resp. náhrady, které notář platí Komoře za zápis do evidence právních jednání pro případ smrti.

V případě složitosti závěti či třeba sepisu mimo kancelář notáře může být tato cena zvýšena až o 100 procent. Notář je však povinen vás na vyšší cenu upozornit.

Poplatky notáři se ovšem musí zaplatit i v případě dědického řízení. Jejich výši stanoví vyhláška a určuje se podle výše majetku, přičemž procentní sazba poplatku klesá se zvyšující se částkou majetku.

Anketa
Máte sepsanou poslední vůli?
Ano
15.5 %
Ne, ale chystám se
25.7 %
Ne, ani se nechystám
58.8 %
Celkem hlasovalo 878 čtenářů.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků