Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Manželská smlouva už není projev nedůvěry. Lidé se častěji chrání před dluhy partnera

Manželskou smlouvu si v loňském roce uzavřelo u notáře více než deset tisíc párů. V posledních letech počet lidí, kteří se rozhodnou před partnerem ochránit svůj majetek, roste. Uzavřít smlouvu není nutné jen před sňatkem, zákon umožňuje její sjednání i během manželství.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Manželská smlouva už není projev nedůvěry. Lidé se častěji chrání před dluhy partnera

„Češi již manželskou smlouvu nevnímají jako projev nedůvěry, ale jako standardní ochranu majetku pro případ rozvodu manželství nebo smrti jednoho z manželů. Česká společnost bohatne a individuální ochrana majetku manželskou smlouvou je přirozeným krokem k uchování hodnot,” uvedl pro Právo Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Jeho slova potvrzují i statistiky Notářské komory ČR. Pro manželskou smlouvu si v roce 2017 k notáři přišlo celkem 10 188 párů. To je o téměř čtyři stovky více než v roce 2016 a celkově se jedná o vůbec nejvyšší počet sjednaných smluv.

Uzavřené manželské smlouvy v letech 2014 - 2017
RokPočet
20147 612
20158 814
20169 795
201710 188
Zdroj: Notářská komora ČR

Smlouvu je možné sjednat pouze u notáře

Náležitosti manželské smlouvy jsou ošetřeny v občanském zákoníku, který jak manželům, tak lidem, kteří do manželství teprve vstupují, umožňuje upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanoví zákon. Zákonný režim společného jmění manželů tak lze změnit na režim smluvený právě prostřednictvím uzavřené smlouvy.

„Podepsáním smlouvy se zákonný režim společného jmění manželů nahradí režimem smluveným, který je zákonnému nadřazen. Tím ochrání každý z manželů do budoucna svůj vlastní majetek a nedojde tedy k tomu, že o něj vinou druhého z páru přijde,” doplnil pro Právo Neubauer.

Manželská smlouva řeší jen majetkové vztahy manželů. Co všechno by mělo být ve smlouvě zahrnuto, záleží na konkrétním typu smlouvy. U nejčastějšího druhu, sjednání režimu tzv. oddělených jmění, stačí uvést, že si snoubenci či manželé tento režim zvolili. V případě zúžení společného jmění je pak třeba uvést, co chtějí manželé chránit, tedy jak hotové peníze, tak i nemovitosti nebo třeba vůz.

„Do smlouvy však nelze dát podmínky typu úklid domácnosti, plnění manželských povinností či dokonce výběr pohlaví potomka,” doplnil Neubauer.

Manželskou smlouvu lze podepsat pouze u notáře. „Smlouvu sepisuje notář vždy individuálně podle přání smluvních stran, po jejich důkladném poučení a vysvětlení principu zvoleného majetkového režimu. Takže každá smlouva je unikátní,” uvedl Neubauer.

Ochrana před nevyřešenými financemi partnera

Manželská smlouva je vhodná pro každého, kdo si nepřeje si, aby majetek, který během manželství nabyde, podléhal zákonnému režimu společného jmění manželů.

Lidé se podle Neubauera sepsáním smlouvy často brání před nedořešenou finanční minulostí partnera, kterého si chtějí vzít. „Tuší u něj např. možné neuhrazené nebo zapomenuté a nikdy nedořešené finanční závazky,” uvedl Neubauer.

Mnozí smlouvu sepisují například ve chvíli, kdy jeden z manželů (i třeba již v průběhu manželství) začíná podnikat, a chce druhého partnera ochránit před případnými dluhy z podnikání.

Dalším momentem pro sepsání manželské smlouvy je situace, kdy člověk vstupuje do druhého manželství a chce majetek zachovat primárně pro své potomky z prvního svazku.

Časté jsou podle zkušeností notářů i případy, kdy jsou manželé již v rozvodovém řízení a řeší svoji bytovou situaci po rozvodu. Aby takto pořízené bydlení opět nespadalo do jejich společného jmění, vyčlení si jej manželskou smlouvou do svého výlučného vlastnictví.

Sepsání smlouvy minimálně za 4000 korun

Cena za sepsání předmanželské smlouvy je jednotná, a sice necelé čtyři tisíce korun. To samé platí pro smlouvu uzavíranou až v průběhu manželství, která stanoví obecně majetkový režim manželů do budoucna.

„Pokud se však smlouva týká konkrétního majetku již nabytého, pak se odměna notáře vypočítává z hodnoty tohoto majetku. Například z hodnoty jeden milión korun činí odměna notáře šest tisíc korun včetně DPH,” upřesnil Neubauer.

Manželskou smlouvu lze navíc nechat za 484 korun zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora ČR.

Seznam listin je veřejně přístupný na internetu

Výhodou zápisu smlouvy do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu je, že existenci takové smlouvy nemusí žádný z manželů dokládat třetí straně. Je na této osobě, aby si v seznamu listin, který je veřejně přístupný přes internetovou stránku Notářské komory ČR, smlouvu našla.

Například exekutor je povinen ověřit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. V kladném případě se exekutor musí podle smlouvy zachovat, tedy vyjmout z exekuce majetek, který výlučně patří druhému z manželů.

Pokud smlouva není ve veřejném seznamu listin uvedena a exekutor provede zabavení majetku i tomu z manželů, který jej má dle smlouvy výlučně ve svém vlastnictví, na základě smlouvy je uplatněno jeho právo až zpětně, protože exekutor neměl možnost se o existenci smlouvy dozvědět. A právě tomu lze zapsáním do seznamu předejít.

„Neuvedení smlouvy v seznamu váhu smluvních podmínek v žádném případě nesnižuje, ale s faktem, že smlouva existuje, musíme vždy třetí strany, tedy např. i banky při žádosti o úvěr či půjčku, sami seznámit,” dodal Neubauer.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků