Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Letošní novinky: vyšší slevy na děti a dvojnásobné odpočty za pojištění

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016 nejpozději do 3. dubna 2017. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Letošní novinky: vyšší slevy na děti a dvojnásobné odpočty za pojištění

Za většinu zaměstnanců vyplní daňové přiznání mzdová účtárna. Prohlášení k dani a žádost o roční zúčtování však musí vždy podepsat do poloviny února.

Ročním zúčtováním získáte všechny daňové odečty a slevy, u nichž splňujete zákonné podmínky, jako kdybyste podávali přiznání. Přitom vám mzdová účtárna zohlední i ty daňové úlevy, které se uplatňují vždy až po skončení kalendářního roku, pokud doložíte příslušné doklady.

Jde především o odečty na dary, odečty úroků z úvěrů ze stavebního spoření a hypoték, odečty na penzijní připojištění, odečty na soukromé životní pojištění, členské příspěvky odborové organizaci, slevu na manželku či o slevu za umístění dítěte v zařízení péče o předškolní děti.

Na roční zúčtování ovšem můžete zapomenout, pokud máte povinnost podat přiznání. To je především v případě, máte-li kromě příjmů ze závislé činnosti další příjmy – ze samostatné činnosti, z nájmu či z ostatních příjmů, které jsou vyšší než šest tisíc korun za rok a nejsou osvobozeny od daně nebo zdaněny srážkovou daní.

Většina lidí, kteří vyplňují daňové přiznání sami, nesleduje novinky. Připravují se tak o výhody, které se často mění
Blanka Štarmanová, TaxVision

Obecně je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy přesáhly 15 tisíc korun, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo příjmy z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (například dohoda o provedení práce, odměny statutárním orgánům v podobě podílů na zisku aj.).

I když máte pouze příjmy ze závislé činnosti, přesto musíte v některých případech přiznání podat. V první řadě je to tehdy, jestliže jste u svého zaměstnavatele nepodepsali z nějakého důvodu prohlášení k dani. Daňové přiznání vás rovněž nemine, jestliže jste měli souběžně dvě a více zaměstnání (stačí jen jeden měsíc v roce).

Výjimkou je případ, kdy jste pracovali na dohodu o provedení práce, příjmy z této dohody (z těchto dohod) byly zdaněny konečnou srážkovou daní a rozhodnete se nechat je „v klidu“. Tady máte i druhou možnost, zahrnout je do celkového základu daně a podat přiznání, pokud je to pro vás výhodné.

I se solidární daní už je možné si nechat udělat roční zúčtování u zaměstnavatele. Tzn. pokud máte za rok tak vysoké příjmy, že se vaše daň za celé období roku 2016 zvyšuje o solidární zvýšení daně o sedm procent (roční příjem nad 1 296 288 korun).

Daňové přiznání samo vyplňuje a podává kolem 25 procent ekonomicky aktivních obyvatel Česka. Často se ale kvůli chybnému uplatnění slev nebo špatným výpočtům odpisů připraví o nemalé částky.

„Převážná část Čechů, kteří vyplňují daňové přiznání sami, nesleduje novinky, zpravidla o nich vůbec neví. Připraví se tak o výhody, bonusy a slevy, které se takřka každý rok mění,“ upozornila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Přiznání na dvě strany

Podle statistik má více než sto tisíc lidí oficiálně dvě zaměstnání. Právě tito lidé mohou už letos podat jednodušší daňové přiznání. „Jedná se o zjednodušení daňového přiznání pro daňové poplatníky, kteří přiznání podávají kvůli souběhu zaměstnání, mají příjmy pouze ze závislé činnosti, a navíc jen od českých zaměstnavatelů. Nově namísto čtyřstránkového daňového přiznání vyplní pouze dvě strany,“ doplnila Štarmanová.

V daňovém přiznání za rok 2016 mohou poplatníci uplatnit slevu na dítě až 20 604 korun. Sleva pro první dítě je 13 404 korun, sleva na druhé činí 17 004 korun ročně, na třetí a každé další může jeden rodič uplatnit slevu 20 604 korun ročně.

Maximální sleva se pro daňové přiznání za rok 2017 zvýší z 9900 na 11 tisíc korun za rok
Blanka Štarmanová, TaxVision

Pro daňové přiznání za rok 2017 navíc daňová sleva na dítě opět stoupne. „Novela zákona prozatím neprošla schvalovacím procesem, je ale pravděpodobné, že schválena bude a platit začne k 1. dubnu 2017,“ popsala Štarmanová. O vyšší slevy za první měsíce roku 2017 ale poplatníci nepřijdou. Vyšší slevy na děti pravděpodobně půjde využít zpětně už od počátku letošního roku.

I další novinka se týká rodičů, tentokrát dětí, které navštěvují předškolní zařízení. Stejně jako v loňském roce, i letos si může jeden z rodičů odečíst z vypočtené daně slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení.

Základní sleva

„Maximální sleva se pro daňové přiznání za rok 2017 zvýší z 9900 na 11 tisíc korun za rok. Tuto slevu si mohou odečíst i podnikatelé, kteří náklady odečítají paušálem. V daňovém přiznání podávaném letos si mohou lidé odečíst 9900 korun, příští rok už to bude o 1100 korun víc. Za rok 2017 už i paušálisti budou moci odečítat všechny slevy,“ dodala Štarmanová.

Další sleva se týká manželů a podnikajících důchodců a je stejná pro daňová přiznání za rok 2016 i 2017. Základní slevu na dani ve výši 24 840 korun mohou uplatnit všichni poplatníci včetně starobních důchodců či cizinců. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala.

„Slevu ve stejné výši je možné uplatnit na manželku, manžela nebo registrovaného partnera, který s poplatníkem sdílí společnou domácnost a jehož příjem za rok 2016 nepřesáhl 68 tisíc korun. Slevu na manželku si nemůže odečíst osoba samostatně výdělečně činná, pokud v daném zdaňovacím období využívá takzvané výdajové paušály,“ vysvětlila Štarmanová.

Hypotéka a pojištění

Výrazně snížit daňové přiznání pomohou i odčitatelné položky. Pokud poplatník splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, může si v rámci jedné domácnosti ze všech úvěrů odečíst až 300 tisíc korun, což ve výsledku znamená až o 45 tisíc korun nižší daň z příjmu. Daňový základ se snižuje pouze o zaplacené úroky, které je třeba doložit potvrzením z banky nebo spořitelny, nikoliv o celkovou výši splátek.

Od základu daně je možné odečíst také daňovou ztrátu z podnikání i z pronájmu, která vznikla v předešlých pěti letech
Blanka Štarmanová, TaxVision

Další odčitatelnou položkou je penzijní připojištění se státním příspěvkem. „Za něj lze z daňového základu za rok 2016 odečíst až 12 tisíc korun, v daňovém přiznání za rok 2017 už to bude 24 tisíc. Stejnou částku je možné odečíst za platbu životního pojištění. Od základu daně je možné odečíst také daňovou ztrátu z podnikání i z pronájmu, která vznikla v předešlých pěti letech. Možné je také odečíst poplatky zaplacené za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,“ doplnila Štarmanová.

Sleva za EET

V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb mohou podnikatelé jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši pěti tisíc korun na pořízení a provoz systému.

„Slevu mohou uplatnit pouze fyzické osoby, a to za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidovaly tržbu, kterou měly povinnost podle zákona evidovat. Nárok na slevu není třeba dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru,“ upřesnila Štarmanová

Prvním takovým měsícem mohl být teoreticky již prosinec 2016, kdy nabyl účinnosti zákon o evidenci tržeb.

Dary a dárci

Zvláštní skupinu v odpočtech tvoří dary. I díky nim je možné snížit daně. Musí ale splňovat několik podmínek. Do této skupiny patří dary právnickým osobám, například nadacím, ale i fyzickým osobám, které poskytují zdravotní služby, provozují školská zařízení, vedou zařízení pomáhající handicapovaným občanům nebo zvířecí útulky.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků