Hlavní obsah
Předčasný starobní důchod je trvale zkrácen. Foto: Profimedia.cz

Kdo má nárok na předčasný důchod

Odejít do důchodu ještě několik let předtím, než dosáhnete důchodového věku, možné je. Musíte ale splnit zákonem dané podmínky. Zároveň počítejte s tím, že tzv. předčasný starobní důchod vám bude výrazně krácen.

Předčasný starobní důchod je trvale zkrácen. Foto: Profimedia.cz
Kdo má nárok na předčasný důchod

Ve spolupráci s odborníky z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) přinášíme přehled podmínek, za jakých je možné přiznat předčasný starobní důchod, včetně informací, se kterými musí zájemce o něj počítat.

Kdy je možné o předčasný důchod požádat

Maximální doba, o kterou můžete odejít do důchodu dříve, závisí na důchodovém věku.

„Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku,“ uvádí zákon o důchodovém pojištění.

Příklady, kdy je možné o předčasný starobní důchod požádat
 1. Důchodový věk občana je 63 let a osm měsíců. Do předčasného důchodu může jít nejvýše o tři roky a osm měsíců dříve.
 2. Důchodový věk občana je 64 let a dva měsíce. Do předčasného důchodu může jít nejvýše o čtyři roky a dva měsíce dříve.
 3. Důchodový věk občana je 65 let, předčasný starobní důchod mu může být přiznán o celých pět let dříve před dosažením důchodového věku.

Na stránkách ČSSZ naleznete důchodovou kalkulačku, kde si můžete spočítat, kdy nejdříve můžete o přiznání předčasného důchodu zažádat, i jakou musíte získat dobu pojištění. Kalkulačka vám pochopitelně spočítá i váš důchodový věk a kdy přesně ho dosáhnete.

Jak se krátí výše předčasného důchodu

Předčasný starobní důchod se trvale krátí, přičemž výše krácení je závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku.

Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:

 • 0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
 • 1,2 procenta za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
 • 1,5 procenta za období od 721. kalendářního dne.
Výše krácení důchodu podle doby předčasnosti
Důchod přiznán dříveKrácení sazby procentní
výměry důchodu
o 90 dní 0,9 %
o 180 dní 1,8 %
o 360 dní 3,6 %
o 720 dní 8,4 %
o 1080 dní14,4 %
o 1440 dní20,4 %
o 1800 dní26,4 %
Zdroj: ČSSZ

Pokud vám bude předčasný starobní důchod přiznán, počítejte s tím, že tím ztrácíte nárok na řádný starobní důchod. Není tedy možné, aby se ve chvíli, kdy dosáhnete důchodového věku, váš předčasný starobní důchod změnil na standardní starobní důchod.

Jak je to s přivýdělkem při pobírání předčasného důchodu

Pokud budete pobírat předčasný starobní důchod, nemůžete až do doby, kdy dosáhnete důchodového věku, standardně pracovat či podnikat. Můžete si ale přivydělat.

Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku totiž nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění. Patří mezi ně:

 • tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje tři tisíce korun měsíčně,
 • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 tisíc korun,
 • výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což v roce 2019 činí rozhodná částka 78 476 korun).

Jakmile dosáhnete důchodového věku, omezení v případě přivýdělku padají a vztahují se na vás stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. Můžete tedy vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tedy podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou.

Za 360 dní výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění vykonávané po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání můžete požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 procenta výpočtového základu.

Pobírání předčasného starobního důchodu můžete ještě před dosažením důchodového věku přerušit, pokud nastoupíte do zaměstnání a z vaší mzdy či platu je odváděno pojistné na důchodové pojištění. Vaší povinností je o této skutečnosti informovat do osmi dnů ČSSZ, která je ze zákona povinna výplatu předčasného starobního důchodu zastavit.

Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku vám bude na základě žádosti výplata důchodu opět obnovena. Procentní výměra předčasného starobního důchodu se vám pak zvýší s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání tohoto důchodu bez jeho pobírání odpracovali.

Příklady výpočtu předčasného starobního důchodu přiznaného v roce 2019
Příklad č. 1
 • Muž, narozený 1. 12. 1958 – důchodového věku 63 let a 10 měsíců dosáhne 1. 10. 2022. K 17. 10. 2019 – o bezmála tři roky dříve – odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 1080 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 devadesátidenních úseků).
 • K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 x 1,5 %). Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč.
 • Za 1080 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5 % = 14,4 %). Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 48,6 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 7776 Kč (48,6 % z 16 000 Kč).
 • Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3270 Kč.
 • Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 11 046 Kč (7776 + 3270).
POZOR: Pokud by muž odešel do předčasného důchodu přesně o 3 roky (tj. o 1096 dní) dříve, bylo by krácení větší – činilo by 15,9 % za 13 započatých 90denních úseků.

Příklad č. 2
 • Muž, narozený 1. 2. 1956 – jeho důchodový věk činí 63 let a 6 měsíců. Toho dosáhne 1. 8. 2019. K 1. 1. 2019 – tj. o osm měsíců dříve – odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 212 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 3 započaté devadesátidenní úseky).
 • K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění. Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč.
 • Sazba procentní výměry důchodu činí za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 x 1,5 %). Za 212 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 2,7 % výpočtového základu (3 x 0,9 %). Po snížení o 2,7 % činí sazba procentní výměry 60,3 %. Procentní výměra důchodu tedy je 9648 Kč (60,3 % ze 16 000 Kč).
 • Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3270 Kč.
 • Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 12 918 Kč (9648 + 3270).
Poznámka: Důchod se skládá ze dvou složek, základní výměry, která je stanovena pevnou částkou a nyní činí 3270 Kč měsíčně, a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.
Výpočtový základ se určí redukcí osobního vyměřovacího základu, což je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Za roční vyměřovací základ pojištěnce se považuje úhrn vyměřovacích základů (zjednodušeně řečeno výdělků) za jednotlivý kalendářní rok rozhodného období vynásobený koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem za dobu po 31. 12. 1995 je vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a za dobu před 1. 1. 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení.
Zdroj: ČSSZ

 

 

Anketa
Plánujete požádat o předčasný starobní důchod?
Ano
95.3 %
Ne
4.7 %
Celkem hlasovalo 919 čtenářů.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků