Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Jaké úročení nabízejí vkladní knížky

Vkladní knížky v Česku už mají dávno svůj boom za sebou, ale to zdaleka neznamená, že jim zcela odzvonilo. Naopak, měřeno jejich počtem na trhu, jde o stále poměrně oblíbený produkt.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Jaké úročení nabízejí vkladní knížky

Česká spořitelna v současné době vede asi 1,8 miliónu vkladních knížek na jméno. Druhý největší počet knížek na trhu má pak Poštovní spořitelna - 900 000. Knížky má však v nabídce už jen několik bank a kampeliček.

Kdo se podívá k našim sousedům, třeba do Rakouska, je překvapen ještě více. Téměř čtyři pětiny Rakušanů - 78 % - vlastní vkladní knížku a každý měsíc se na ni šetří v průměru 155 eur, což je téměř 12 procent průměrné mzdy. To připomíná naši situaci před rokem 1989. Zájem o knížky v Rakousku je ale dán hlavně atraktivnější úrokovou sazbou.

V Česku se v tomto směru hodně změnilo. Vkladní knížky patří k nejméně výhodným finančním produktům na trhu a drží si je převážně starší lidé, kteří jsou na tento produkt zvyklí.

Z vkladních knížek jsou nejvýhodnější dětské knížky. Těch přesto mnoho není. Třeba Česká spořitelna jich má asi 28 tisíc. Naproti tomu výherních spořitelních knížek, které nejsou úročené, ale majitel na ni může vyhrát peníze, má ČS asi 450 000.

Češi mají setrvačné chování

Pro porovnání přinášíme na této straně ukázku úroků u termínovaných a spořicích účtů. Vkladní knížky a spořicí účty mají přitom vyhlašovanou sazbu, to je sazbu, která se může měnit v průběhu vkladu. Spořicí účty ale mají proti vkladním knížkám tu výhodu, že mají nejen vyšší, ale zpravidla i jednotný úrok pro všechny výše vkladu a nemají výpovědní lhůty.

Vkladní knížky víc než co jiného ukazují na značnou setrvačnost finančního chování Čechů.

Především se to týká knížek bez výpovědní lhůty, které nemívají skoro žádný úrok. Jen v České spořitelně je takových knížek s úrokem 0,1 % ročně téměř 700 tisíc. Jde v jejich případě tedy vlastně jen o bezpečnou úschovu peněz, ale nikoli o zúročování vkladu.

Všechny vkladní knížky jsou dnes již na jméno. Platnost knížek na doručitele skončila na konci roku 2002. .

Česká spořitelna

Nabízí aktuálně čtyři druhy knížek, ale vede jich celkově více. S výjimkou dětských vkladních knížek musí být klient starší 18 let. Zřízení, vedení a zrušení knížky je zdarma, stejně jako výběry a vklady na jiných pobočkách. S knížkou může disponovat další osoba. A jaké druhy knížek nyní banka nabízí?

Knížky bez výpovědní lhůty: Úrok činí 0,1 %.

Knížky s výpovědní lhůtou: Úrok je odstupňován podle výše vkladu a délky výpovědní lhůty. Ta činí 1 - 3 - 6 - 12 a 24 měsíců. Ke vkladu je možné dát jen jednu výpověď s tím, že nově podaná ruší předchozí.

Úročení knížek v České spoř. (v % ročně, k 28.11.)
Výp. lhůta   
 Vklad v tisících Kč
 do 100 
do 250  
do 500 500 a více
1 měs.           
0,30
0,40
0,500,60
3 měs.
0,35 0,45
0,55
0,65
6 měs.
0,400,50
0,650,75
12 měs. 
0,500,600,80
1,10
24 měs.0,80
0,90 
0,901,40

Nedodržení výpovědní lhůty je pod sankcí, a to procentem z vybíraného částky.
Při výpovědní lhůtě 1 měsíc   0,20 %, 3 měsíce 0,25 %, 6 měsíců 0,25 %,12 měsíců 0,60 % a 24 měsíců 1 % z vybírané částky.

Dětské knížky

Jsou vedeny na jméno dítěte a jsou určeny od narození do 18 let. Minimální vklad je 1000 Kč. Nezletilý může s vkladem nakládat od 15 let, do tohoto věku jen jeho zákonný zástupce. Ukládat peníze na vkladní knížku může kterákoli osoba. Po dovršení 15 let si nezletilý může sám knížku i založit.

Dětské knížky mají stejné výpovědní lhůty jako knížky pro dospělé se stejnou sankcí za nedodržení. Po dovršení 18 let lze ale vybrat peníze kdykoli bez sankcí.

Dětská knížka má proti předchozí podstatně výhodnější úročení:

Úročení dětské knížky (k 28. 11)
Výp. lhůtaÚrok (p.a.)*
1 měs.1,20
3 měs.1,30
6 měs.1,40
12 měs.1,50
24 měs.2,10
*jen pro knížky založené od 1.5. 2005

K uvedené sazbě lze ještě získat úrokovou bonifikaci až 0,40 %. Za nevybrání vkladu v daném kalendářním roce je 0,20 % a dalších 0,20 % za zvýšení vkladu v daném kalendářním roce minimálně o 6000 korun, celkem tedy 0,40 %. Bonifikaci za spoření lze přitom získat jen při splnění podmínky bonifikace za nevybrání. Bonifikaci lze přiznat jen do vkladu 250 tisíc korun a jen u jedné knížky.

Výherní knížka: Jde o vklad s právem na účast ve slosování o finanční výhry a prémie, vklad se neúročí. Slosování je dvakrát ročně - v květnu a listopadu. Minimální zůstatek pro přiznání prémie po celé slosovací období je 1000 korun. Výhry a prémie se zdaňují sazbou 15 %.
Při posledním listopadovém slosování získala jedna knížka nejvyšší  prémii 500 000 korun, další prémie byly 200korunové. Výhry pak byly 33, 10 a 5 % z průměrného zůstatku.

Poštovní spořitelna

Vkladní knížky (s výpovědní lhůtou i bez ní)
Vkládat a vybírat v hotovosti lze na všech poštách a finančních centrech Poštovní spořitelny. Výběr je do denního limitu 10 000 Kč bez poplatku (kromě výběru ve finančním centru Poštovní spořitelny). Při výběru nad denní limit je poplatek 10 Kč. Spořit lze i bezhotovostním způsobem, např. srážkami ze mzdy.

Ve vkladní knížce mohou být uvedeni až dva vkladatelé.
Úrok je zaúčtován po uplynutí kalendářního roku a je možné ho vybírat během celého roku.
Za výběr bez dodržení výpovědní lhůty banka účtuje náhradu. Její výše liší v závislosti na délce výpovědní lhůty smluvené u daného vkladu a činí za každých 1000 korun vkladu: výpověďní lhůta 3 měsíce 5 Kč, 6 měsíců 10 Kč, 12 měsíců 15 Kč a 24 měsíců 20 Kč
Minimální první vklad a současně minimální zůstatek je 50 Kč.

Dětská knížka: Je výnosnější než jiné knížky PS. Výnos tvoří dva faktory. Jednak vyhlašovaná sazba, která nyní činí 2,20 % ročně, jednak finanční prémie.

Prémie je vypočtena na základě prémiové procentní sazby. Ta je neměnná po celou dobu spoření a je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky do dosažení 18 let věku nezletilého majitele. Pokud je například knížka založena v 1. roce, prémiová procentní sazba je 18 - 1 = 17. Prémie se během spoření ročně kumuluje. Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) je vypočten jako počet procent daných prémiovou procentní sazbou z částky úroku za příslušný rok před zdaněním.

Knížka je vedena na jméno dítěte. Výběry z vkladu ani úroku nejsou v průběhu vkladového vztahu bez sankcí umožněny. V den dosažení 18 let je zaúčtována prémie a vklad může být vyplacen majiteli.

Knížku může zákonný zástupce před 18. rokem věku dítěte zrušit, zůstatek vybrat celý, či pouze jeho část. Předčasným výběrem a zrušením knížky ale ztrácí majitel právo na vyplacení celé nebo části prémie. Z vybrané částky banka navíc účtuje náhradu. Ta činí 60 korun za každých i započatých vybíraných 1000 Kč.

Vkládat může kdokoli, vybírat pouze vkladatel starší 15 let. Mladiství od 15 do 18 let mohou vybrat nejvýše 2000 korun v jeden den. Nezletilé zastupují zákonní zástupci.

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

Nabízí několik druhů vkladních knížek, nevýhodou je malý počet poboček.

Knížka s výpovědní lhůtou: Nemá pásmové úročení, ale podle délky výpovědních lhůt: Aktuální sazba činí: 3 měsíce1,20 %, 6 měsíců 1,40 %, 12 měsíců 1,80 %, 24 měsíců 2,20 % 36 měsíců 2,40 %.

Knížka bez výpovědní lhůty: Má úrok 0,50 %.

Dětská knížka KNAX: Úročí se 1 %.

Novorozenecká vkladní knížka: Má pevnou sazbu na každý rok - pro letošní činí 3,42 % pro zůstatek do 100 000 Kč, část vkladů nad tuto částku se úročí jedním procentem. Knížka je vázaná na 6 let a je zakládána dětem jen do 1 roku věku.

Kapitálová vkladní knížka: Zakládá se na pět let a na každý rok trvání vkladu je předem stanoven pevný úrok, aktuálně takto: 1. rok 2 %, 2. rok 2,20 %, 3. rok 2,50 %, 4. rok 3,40 % a 5. rok 4 %.
Minimální zůstatek je 10 000 korun, po prvním vkladu jsou další vklady možné jen do 30 dnů od založení knížky.

Kampeličky

Také některé kampeličky mají vkladní knížky. I zde může být problémem malý počet poboček.
Například Moravský Peněžní ústav, který má pobočky v Praze a ve Zlínu, vkladní knížku s termínovanou výpovědní lhůtou. Minimální částka vkladu je vysoká - 100 tisíc korun.

Úročení je pásmové a pohybuje se při výpovědní lhůtě 18 měsíců od 4,3 do 5 procent, při výpovědní lhůtě 24 měsíců od 4,5 do 5,3 procenta. Současně lze mít nastaveno více výpovědí.

Úrok je tedy v kampeličce vyšší než v bankách.

Vklady v bankách i v kampeličkách jsou ze zákona pojištěny.

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků