Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Finanční poradna: Fixaci ceny energií si dobře promyslete, může se prodražit

Mnozí dodavatelé energií nabízejí svým zákazníkům možnost zafixovat si cenu elektřiny či plynu na rok i déle. Ceny energií rostou a jejich fixací se tak můžete vyhnout zdražení. Ovšem podpis smlouvy na dobu určitou si je třeba důkladně promyslet. Následné automatické prodloužení smlouvy již tak výhodné být nemusí. Na praktiky některých dodavatelů upozorňuje i Energetický regulační úřad (ERÚ).

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Finanční poradna: Fixaci ceny energií si dobře promyslete, může se prodražit

Lidé mají s dodavateli energií uzavřené dva typy smluv. Na dobu neurčitou či na dobu určitou. Smlouvy na dobu neurčitou vám neposkytují ochranu před zvyšováním cen, ovšem máte možnost kdykoliv od smlouvy odstoupit a po uplynutí výpovědní lhůty přejít k dodavateli, který vám nabídne výhodnější podmínky.

„Typickým příkladem je spotřebitel s výpovědní lhůtou dva měsíce, který se na konci roku rozhodne smlouvu vypovědět a odejít jinam. Od ledna mu tak začíná běžet výpovědní lhůta, v březnu již může odebírat energii od jiné společnosti,“ doplnil Matěj Lašek z Národního centra úspor.

U smluv na dobu určitou si cenu energií fixujete na předem stanovené období, zpravidla rok, dva nebo tři.

Dodavatelé oslovují spotřebitele s nabídkami fixace především v době, kdy se objevují informace o zdražování energií. Včasnou fixací si tak energie „předplatí“ za stávající cenu a zdražování nemusejí nějaký čas řešit.

Datum prodloužení smlouvy si hlídejte

Odborníci však upozorňují na různá úskalí. „Zatímco u smluv na dobu neurčitou je snadné přejít k jinému dodavateli, u této varianty to může být o dost složitější. Je třeba myslet na to, že smlouvu lze vypovědět v konkrétně stanoveném období, které je v ní přesně definované. Některé smlouvy stanoví například lhůtu nejpozději dva měsíce před vypršením smlouvy, jiné pak ještě užší časové okno,“ upozornil Lašek s tím, že pokud si spotřebitel toto nepohlídá a smlouvu nestihne včas vypovědět, musí počítat s tím, že se automaticky prodlouží.

Pochopitelně nikdo vám nebrání vypovědět smlouvu na dobu určitou i mimo danou lhůtu. Ovšem v takovém případě musíte počítat se sankcemi. Ty se liší dodavatel od dodavatele, ale připravit se je nutné na to, že odstoupení vyjde i na několik tisíc korun.

„Někteří dodavatelé mají sankci definovanou konkrétní částkou, která se pohybuje i kolem šesti tisícovek, jiní pak v řádech stokorun za každý měsíc, který zbýval do konce smlouvy,“ doplnil Michal Karabina z Národního centra úspor.

ERÚ upozornil na zdražování i přes fixaci

ERÚ se dlouhodobě zabývá problematikou cen energií. Počátkem května vyzval dodavatele k nastavení jasných cenových podmínek a jejich dodržování. Učinil tak například na základě matoucích ujednání o zafixování ceny, které dodavatelům nebrání ve zdražování, a také cenotvorbě využívající složité vzorce a těžko dostupné údaje z burzy.

„Směrem k dodavatelům energie výzva požaduje, aby se spotřebiteli jednali srozumitelně a podmínky svých produktů nenastavovali složitější, než je nezbytně nutné. Často jde o jednoduchá, ale přitom účinná řešení, například jasné uvedení konečné ceny. Není možné nechat zákazníka, aby se probíral změtí ceníků na webových stránkách nebo dosazoval hodnoty z burzy do složitého vzorce jen proto, aby zjistil naprosto základní údaj, jakým je cena energie samotné,“ uvedl příklady Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ.

Výzva apeluje na dodavatele i v případě fixací. Žádá je, aby spotřebitele nemátli zavádějícími ustanoveními a své přísliby dodržovali po celou dobu trvání smlouvy. Ve smlouvě by podle ERÚ měla být jasným a srozumitelným způsobem uvedena cena elektřiny nebo plynu vyjádřená v korunách za dodávanou jednotku. Spotřebitel tak získá jasný a srozumitelný přehled o ceně a zároveň má možnost ceny na trhu porovnat.

Tomuto například neodpovídají ujednání o ceně, která obsahují pouze název ceníku s tím, že cena uvedená v ceníku není ve smlouvě uvedená či že ceník není k návrhu smlouvy přiložený.

V rozporu se závazkem dodávat elektřinu nebo plyn za neměnnou cenu je pak podle úřadu rovněž praxe některých dodavatelů, kteří sjednané ceny s odkazem na ceník mění prostřednictvím změny názvu ceníku, či dokonce sjednané ceníky ruší a nahrazují jinými, aniž by pro takové jednání smlouva poskytovala právní oporu.

„Jestliže dodavatel ve svých materiálech deklaruje stálou cenu a spotřebitel uzavírá smlouvu s tím, že se mu nebude fixovaná cena měnit, není možné, aby dodavatel svůj závazek jednostranně porušil. Smlouva zavazuje obě strany a podnikatel nesmí zneužívat svého – typicky silnějšího – postavení,“ dodal Krejcar.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků