Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Finanční instituce letos na pojištění vkladů odvedly čtyři miliardy

Třicet tři bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen a dvanáct obchodníků s cennými papíry v rámci pravidelných poplatků do Garančního systému finančního trhu letos odvedlo 3,965 miliardy korun.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Finanční instituce letos na pojištění vkladů odvedly čtyři miliardy

Více než tři čtvrtiny odvedené sumy, konkrétně 3,025 miliardy korun skončily ve Fondu pro řešení krize, přes 940 miliónů korun pak Garanční systém uložil do Fondu pojištění vkladů.

Česká národní banka (ČNB) od 1. ledna 2016 vypočítává a jednotlivým institucím stanovuje výši odvodů na základě vypočtené rizikové váhy. Výše odvodů se tak liší nejen v závislosti na objemu vkladů uložených v každé instituci, ale také v závislosti na míře rizikovosti každé z nich.

Oproti roku 2016 letos celkové odvody mírně vzrostly (2016: 3,838 miliardy korun), stále jsou však nižší než odvody v roce 2015, kdy finanční společnosti odvedly 4,559 miliardy korun. Banky tehdy bez ohledu na svoji rizikovost fixně odváděly 0,04 procenta, stavební spořitelny 0,02 procenta a družstevní záložny 0,08 procenta z celkového objemu vkladů.

„I přes mírný meziroční nárůst, který je způsoben zejména rostoucím objemem krytých vkladů, stále pokračujeme v trendu, kdy banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny odvádí oproti dřívějšímu systému výrazně méně,” upozornila výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Loni na podzim byla zahájena výplata náhrad vkladů ERB bank, která se ocitla v platební neschopnosti. „Jejím klientům jsme již vyplatili 97 procent pojištěných vkladů ve výši téměř 3,5 miliardy korun,“ dodala Kadlecová.

Garanční systém finančního trhu (GSFT)
  • V rámci systému pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.
  • Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100 procent vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 tisíc eur na jednoho klienta v jedné bance.
  • V určitých zákonem stanovených případech dochází dle nové úpravy pojištění vkladů ke zvýšení uvedené maximální výše náhrady. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, jejichž mateřská společnost má sídlo v zemích Evropské unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v sídle mateřské společnosti.

Garanční systém finančního trhu po prvním pololetí roku 2017 hospodaří s částkou 34,7 miliardy korun, která je rozdělena na Fond pojištění vkladů (28,7 miliardy korun) a Fond pro řešení krize (šest miliard korun).

Fond pojištění vkladů

Objem prostředků ve Fondu pojištění vkladů (FPV) přesáhl minimální úroveň stanovenou evropskou regulací (0,8 procenta objemu pojištěných vkladů, tj. zhruba 17 miliard korun), a proto odvody do něj mohou být stanoveny nižší sazbou. Celkem je nyní ve FPV téměř 29 miliard korun.

Finanční prostředky do FPV instituce odvádějí jednou ročně, a to z vkladů podléhajících pojištění až do výše 100 tisíc eur na jednoho vkladatele u jedné finanční instituce.

Fond pro řešení krize

Fond pro řešení krize byl založen v loňském roce. Příspěvky jsou do něho vybírány tak, aby do konce roku 2024 došlo k jeho naplnění na jedno procento objemu pojištěných vkladů (předpoklad je zhruba 27 miliard korun).

Fond v současné době hospodaří s finanční rezervou ve výši zhruba šest miliard korun.

Také do něho jsou příspěvky odváděny jednou za rok, přičemž základem pro jejich odvod je objem dluhů finanční instituce snížený o její kapitál a objem vkladů podléhajících pojištění (za tyto pojištěné vklady již banka hradí příspěvky do FPV).

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků