Hlavní obsah
Za loňský rok postihly exekuce tisíce smluv o stavebním spoření. Foto: Gabriela Krejčová, Novinky

Exekucí stavebního spoření smlouva nekončí. Běží opět od začátku

Každý rok skončí v rukou exekutorů tisíce smluv stavebního spoření. Spořitelny uvádějí meziroční nárůsty i v desítkách procent. Exekuce se týkají jak smluv, u kterých už uplynula šestiletá vázací lhůta, tak těch, na kterých lidé spoří kratší dobu. Stavební spoření však exekucí nezanikne. Pokud k ní došlo ve vázací lhůtě, počíná běžet nový šestiletý cyklus.

Za loňský rok postihly exekuce tisíce smluv o stavebním spoření. Foto: Gabriela Krejčová, Novinky
Exekucí stavebního spoření smlouva nekončí. Běží opět od začátku

Postihne-li exekuce smlouvu, na které ještě neskončila povinná vázací lhůta, stavební spořitelna musí vrátit zpět Ministerstvu financí veškeré připsané zálohy státní podpory.

Exekucí stavebního spoření je rok od roku víc

Prakticky všechny stavební spořitelny zaznamenávají v meziročním srovnání nárůst exekucí smluv stavebního spoření. Například v Modré pyramidě při srovnání roku 2012 s rokem předchozím hovoří o 20procentním nárůstu.

V Českomoravské stavební spořitelně se exekuce v loňském roce dotkla 2477 smluv v zákonné vázací lhůtě a 1606 smluv po uplynutí šestiletého cyklu, přičemž v prvním případě zaznamenali meziroční nárůst 15 procent a ve druhém dokonce 20 procent. I letos během prvních čtyř měsíců postihla exekuce zhruba 1400 klientů.

Mírný meziroční nárůst o zhruba 10 procent pozorují letos za první čtyři měsíce i v Raiffeisen stavební spořitelně. Také Buřinka, které eviduje pouze exekuce u smluv v zákonné vázací lhůtě, sledovala při porovnání stejného období leden až duben za léta 2009 až 2012 meziroční zvýšení zhruba 12 procent. "V roce 2013 však došlo ve sledovaném období k jejich poklesu, v meziročním srovnání o téměř devět procent," uvedla pro Právo mluvčí této pojišťovny Zdenka Blechová.

Stavební spoření neutajíte

Pokud vás postihne exekuce, je vaší povinností uvést veškerý movitý i nemovitý majetek, tedy včetně peněz naspořených na účtu stavebního spoření. Svou smlouvu před exekutorem navíc těžko utajíte. "Každá smlouva o stavebním spoření, kde klient stavební spořitelny čerpá státní příspěvek, je evidována v registru stavebních spoření a penzijních připojištění, který vede Ministerstvo financí," upřesnila pro Právo Petra Báčová z Exekutorské komory ČR.

Vedle toho se soudní exekutoři na eventuální peníze dlužníka dotazují přímo stavebních spořitelen a dalších peněžních ústavů. "V pravidelném intervalu odesílají dotazy na všechny banky, spořitelny, úvěrová družstva, fondy, pojišťovny a podobně. Jejich povinností je odpovědět soudnímu exekutorovi, zda evidují nějaké dlužníkovy finance," doplnila Báčová.

Doručením exekučního příkazu je účet zablokován

Jakmile exekutor zjistí, že má dlužník "živou" smlouvu o stavebním spoření, vydá příslušný exekuční příkaz a zašle ho stavební spořitelně. Ta na jeho základě zablokuje peníze na klientově účtu. Exekutor následně zašle příkaz i dlužníkovi a dává mu tak šanci pohledávku zaplatit. Pokud to klient ve stanovené lhůtě neudělá, jsou peníze z účtu stavebního spoření po nabytí právní moci exekučního příkazu použity na pokrytí jeho dluhu.

Klientova smlouva o stavebním spoření může dál pokračovat, jen mu začíná běžet nový cyklus stavebního spoření. Je však třeba rozlišit, zda k exekuci došlo na účtu v zákonné vázací lhůtě nebo po jejím uplynutí.

"Před uplynutím vázací doby má klient na svém účtu zatím jen připsány zálohy státní podpory. Provedením exekuce dojde k jejich odúčtování a následnému vrácení Ministerstvu financí. Exekutorovi pošleme zbylé peníze na účtu po tomto odečtu a klientovi začíná běžet nová vázací lhůta pro nárok na výplatu státní podpory. Pokud již uplynula vázací doba, jsou na úhradu dluhu odeslány z klientova účtu peníze včetně státní podpory," upřesnila pro Právo Zdenka Blechová.

Zákon stavebním spořitelnám neukládá informovat klienta o tom, že jeho účet stavebního spoření byl z důvodu exekuce zablokován. Informuje ho o tom exekutor, který je povinen mu poslat exekuční příkaz.

Když klientovy úspory na pokrytí dluhů nestačí

Pokud k pokrytí dluhu stačí jen část naspořených peněz, stavební spořitelna je vyplatí na účet exekutora. Exekuce je tím zrušena a smlouva pokračuje dál. U smlouvy s exekucí před ukončením vázací doby začíná klientovi běžet od data provedení exekuce nová vázací doba, u smluv po uplynutí vázací lhůty stavební spoření pokračuje dál beze změny.

Jiná situace nastane, jestliže zůstatek účtu stavebního spoření k úhradě dluhu nestačí. Na exekutorův účet pošle stavební spořitelna všechny peníze (ovšem kromě připsaných záloh státní podpory) a zároveň začíná běžet zákonná šestiměsíční lhůta. Během ní, nebo po jejím uplynutí je stavební spořitelna povinna poslat exekutorovi všechny peníze, které na účet mohly přijít.

Po uplynutí této lhůty je sledování exekuce ukončeno. I v tomto případě smlouva o stavebním spoření nezaniká a pokračuje dál.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Související články

Výběr článků