Hlavní obsah
ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

Dlužníci dostanou další šanci, jak předejít soudu a exekuci

Lidé, kteří dluží nějaké peníze, dostanou od ledna další šanci, aby svoje závazky uhradili ještě před soudním řízením a předešli tak vysokým nákladům, které může přinést prohraný soudní spor, případně následné exekuční řízení. Podle novely občanského soudního řádu totiž věřitelé mají ještě před podáním návrhu na zahájení soudního řízení písemně vyzvat dlužníka ke včasnému uhrazení dluhu.

ilustrační foto Foto: Profimedia.cz
Dlužníci dostanou další šanci, jak předejít soudu a exekuci

Jde o tzv. předžalobní výzvu a jejím smyslem je, aby se zvýšila pravděpodobnost toho, že si dlužník uvědomí existenci dluhu a nebezpečí, že soudním řízením a případnou následnou exekucí mu finanční povinnosti ještě razantně stoupnou.

Základem je přebírat a číst poštu 

Vyzvat dlužníka k zaplacení nebude sice přímo povinností věřitele, ale když to neudělá, tak nebude mít nárok na náhradu nákladů soudního řízení a ponese je ze svého. Očekává se, že většině věřitelů tento krok za jednu upomínku navíc bude stát.

Výzvu k zaplacení bude zasílat věřitel na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, nejméně sedm dní před tím, než se obrátí na soud, aby mu v tzv. nalézacím řízení přiznal pohledávku.

Taková výzva dlužníkovi pomůže jen tehdy, pokud přebírá a čte poštu. To platí jak u lidí, kteří bydlí na adrese trvalého pobytu, tak pro ty, kteří bydlí jinde. Mnoho lidí se mylně domnívá, že když nepřeberou poštu, tak zaslané sdělení pro ně nebude mít žádné právní následky.

Tak tomu ale není. Platí totiž tzv. fikce doručení. I když si dlužník zásilku fakticky nepřevezme, považuje se po uplynutí desetidenní lhůty za doručenou.

Soudy, stejně jako v pozdější fázi soudní exekutoři, doručují korespondenci na adresu zaevidovanou v Centrální evidenci obyvatel. Obvykle se jedná o adresu shodnou s trvalým pobytem.

Ignorace upomínek vede k exekuci 

Kdo se k obdobným výzvám staví lehkomyslně, skončí snadno i v exekuci. „Jestliže dlužím a nebydlím na adrese trvalého bydliště, nevyzvedávám si poštu, ignoruji upomínky a nerespektuji rozhodnutí soudu, vystavuji se riziku exekuce,“ potvrdil Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR.

Pokud totiž soud uzná pohledávku věřitele za oprávněnou, pak už věřiteli nic nebrání tomu, aby se obrátil na soudního exekutora. Prošek upozornil, že i dosud byla před zahájením exekuce dlužníkovi doručována řada upozornění – tedy eventuální varování věřitele a následně veškerá rozhodnutí soudu.

Od ledna 2013 bude mít dlužník rovněž větší šanci splnit vymáhanou povinnost ještě těsně před provedením exekuce. Společně s vyrozuměním o zahájení exekuce, která znamená současně zákaz disponování majetkem, bude muset exekutor zaslat dluž -níkovi výzvu, že pokud do 30 dnů uhradí svůj závazek včetně zálohy nákladů, které až dosud vznikly exekutorovi a věřiteli, bude exekuce ukončena.

Až dosud měl dlužník po takové výzvě časový prostor k úhradě dluhu poloviční – 15 dnů.

Vedle toho má dlužník i nadále právo dát návrh na odklad či na zastavení exekuce.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků