Ze zákona jsou automaticky pojištěny zůstatky na běžných, termínovaných i vkladových účtech a na vkladních knížkách. Nicméně, jak ukázal průzkum agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA) informovanost mezi českou populací stále není příliš velká.

Více než čtvrtina lidí o pojištění vkladů ze zákona vůbec neví, každý devátý dokonce tvrdí, že pojištěny nejsou. „Povědomí o pojištění vkladů mají více lidé nad 65 let a pak také vysokoškoláci, u kterých se to však do jisté míry předpokládá. Na druhou stranu v naprosté nevědomosti žijí lidé s nejnižším vzděláním, což samozřejmě může souviset i s nízkou úrovní finanční gramotnosti,“ doplnila Helena Zavázalová z ČBA.

Povinností bank je informovat své klienty (například na výpisu z účtu) o celém systému pojištění vkladů. Ovšem jen každý šestý klient uvedl, že od své banky daný informační přehled obdržel.

Zpět 100 procent vkladu do výše 100 tisíc eur

V případě, že by banka zkrachovala, musí klienti podle zákona dostat zpět sto procent svého vkladu až do výše sto tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun).

Myslete ale na to, že stoprocentní pojištění vkladu do limitu 100 tisíc eur se vztahuje na všechny vklady u jedné banky. Úložky na běžném účtu, spořicím účtu i termínovaném vkladu u jedné banky se totiž sčítají. Pokud pak celková suma přesahuje pojistný limit, uložte peníze do jiné banky, případně je v jedné bance rozdělte mezi více osob.

V odůvodněných případech mohou lidé získat náhradu až do částky 200 tisíc eur (zhruba 5,2 milionu korun).

„Zvýšená náhrada se vztahuje na vklady plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích, např. z prodeje soukromého nemovitého majetku sloužícího k bydlení, rozvodového vyrovnání, inkasa pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, dědictví, výplaty jednorázové důchodové dávky, odstupného při propuštění ze zaměstnání, náhrady újmy způsobené trestným činem aj.,” uvádí Garanční systém finančního trhu, který za vyplácení vkladů klientům zkrachovalé banky či záložny zodpovídá, na svých stránkách.

Tyto vklady jsou však chráněny pouze po dobu tří měsíců od připsání na účet.
Průzkum ČBA ukázal, že informovanost lidí pokulhává i v otázce výše pojištěného vkladu. Pouze čtvrtina oslovených byla schopna ji správně určit.

Více než třetina respondentů se tipovat vůbec neodvážila, každý pátý odhadoval částku 10 tisíc eur (zhruba 260 tisíc korun), každý sedmý pak částku 50 tisíc eur (zhruba 1,3 milionu korun) a tři lidé ze sta se domnívali, že žádné omezení není.

Peníze do sedmi dnů

Zákon dále říká, že své peníze musí klienti získat zpět do sedmi pracovních dnů ode dne oznámení České národní banky o platební neschopnosti bankrotující finanční instituce.

Garanční systém získá od tohoto peněžního ústavu informace o vkladatelích i pojištěných vkladech a určí vyplácející banku. Veškeré potřebné informace poté na svých stránkách i prostřednictvím médií zveřejní.

Pobočku banky, která bude náhrady vkladů vyplácet, stačí navštívit s průkazem totožnosti. O své peníze se ale musíte přihlásit do tří let od zahájení výplaty náhrad vkladů.

Vkladů v penzijních fondech se pojištění netýká

Každý druhý Čech se domnívá, že má ze zákona pojištěny i své úložky v penzijních fondech, třetina lidí si myslí, že jsou pojištěny i finanční prostředky u pojišťovny. Ovšem to je omyl. Na tyto vklady se pojištění nevztahuje.

Pojištěné nejsou například ani cenné papíry (akcie, dluhopisy, podílové listy) či směnky.