„Přestože v posledních letech docházelo k určitému navyšování propojištěnosti jak z hlediska počtu pojištěných, tak i objemu pojistného, aktuální hodnota průměrného pojistného – ve výši 449 korun – je stále velmi nízká a tento mírný nárůst nemůže výrazně ovlivnit průměrnou výši limitu pojistného plnění na škody na zdraví,“ upozornil Petr Jedlička z České asociace pojišťoven (ČAP).

Miliónový limit nestačí na průměrné odškodnění

Nový občanský zákoník (NOZ) upravil částky odškodnění pozůstalých v případě usmrcení či zaviněných následků na zdraví. Již čtyři roky tak mají nárok na podstatně vyšší částky.

Ovšem jak ukázala analýza ČAP, limit plnění v hodnotě jednoho miliónu korun na škody na zdraví, který si klienti nejčastěji u obecné odpovědnosti sjednávají, zdaleka nestačí na průměrné odškodnění pozůstalých v případě zaviněného usmrcení.

„Dříve byly stanoveny pevné částky pro jednotlivé kategorie škod na zdraví. Nový zákon zavedl individuálnější náhrady poškozeným na základě posouzení konkrétní situace újmy pro pozůstalé i pro zraněného. Je například rozdíl, pokud riskantní jízdou na kole srazíte běžného chodce, nebo vrcholového tenistu – a zlomíte mu ruku,“ upozornila Lucie Žulavská z ČAP.

Průměrný nárok jednorázového odškodnění pozůstalých po obětech dopravních nehod za duševní útrapy
Rok
Částka v Kč
2011 961 283
2012
1 338 733
2013
1 312 519
2014 - NOZ
1 904 362
2015 - NOZ
1 888 896
2016 - NOZ
2 415 869
2017 - NOZ
2 135 092
Zdroj: ČAP

Pojistný limit u škody na zdraví alespoň 10 miliónů

Odborníci varují před podceňováním pojištění odpovědnosti občanů, a to jak v případě provozu vozidla, tak při běžných aktivitách (například při jízdě na kole či kolečkových bruslích, lyžování apod.). Sjednání pojištění odpovědnosti za škody by mělo být samozřejmostí i pro majitele domácích mazlíčků, především psů.

ČTĚTE TAKÉ
Pojistit si odpovědnost za újmu se rozhodně vyplatí
Na co si dát pozor při sjednání pojistky „na blbost”

Kdokoli může druhému člověku způsobit škodu s enormním rozsahem, je tedy více než zřejmé, že limity v řádech desítek miliónů korun, které už dnes pojišťovny nabízejí, budou v těchto situacích nezbytné.

„Česká republika by se měla v tomto ohledu časem srovnat s běžnou praxí v okolních zemích, kde výše limitů koresponduje s výší limitů v rámci povinného ručení. Ty se pohybují na úrovni 1,2 miliónu eur a dostačují pro odškodnění v případě majetkových škod i škod na zdraví,“ dodala Žulavská.

„Nabídka pojišťoven se v tomto ohledu výrazně rozšířila a možnosti klientů pořídit si produkt s výrazně vyššími limity odškodnění u škod na zdraví v řádu desítek miliónů korun je znatelně pestřejší, než tomu bylo přede dvěma lety,” doplnil Jedlička.

Pokud by limit sjednávaného pojistného plnění na škody na zdraví dosahoval hodnoty 10 miliónů korun a více, lze jím pokrýt i závazky z trvalých následků v případě nutnosti vyplácet rentu. Jedná se např. o ztráty na výdělku nebo o výpomoc v domácnosti, na které limity jeden až dva milióny korun nemohou stačit.

Zkušenosti pojišťoven však ukazují, že produkty s vyššími limity jsou u pojištění obecné odpovědnosti využívány pouze velmi částečně.