Od začátku ledna se zvýšila sazba nemocenské dávky. Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti bude nemocenská činit 66 procent redukovaného denního vyměřovacího základu místo původních 60 procent a od 61. kalendářního dne pak 72 procent.

Lidem, kteří budou v dočasné pracovní neschopnosti déle než měsíc, bude tedy vyplácena vyšší nemocenská. Kalkulačka pro orientační výši dávky je již nyní na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Od 1. února bude nemocenská za kalendářní den nově činit 100 procent redukovaného denního vyměřovacího základu v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému.

Delší ošetřovné

Pro vznik nároku na vyšší dávku je třeba doložit potvrzení operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, které potvrdí členství a příčinu pracovní neschopnosti či karantény.

Od 1. června bude nově možné čerpat dlouhodobé ošetřovné. To budou moci využít lidé, kteří jsou pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného.

Tato nová dávka bude náležet při ošetřování osoby, která byla aspoň sedm dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči.

Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat.