Vyplývá to z výpovědi lidí, kteří hovořili s poradci z Poradny při finanční tísni, Rubikon Centra a společnosti KRUK Česká a Slovenská republika během akcí pořádaných k letošnímu dni bez dluhů. Ten připadá na 15. listopadu.

Hledali především rady, jak zlepšit plánování v oblasti osobních financí, nejvhodnější postupy při hrozbě exekucí, prevenci proti upadnutí do hlubokých dluhů a řešení vlastních problémů s dluhy.

Pro radu si přišlo více než 700 lidí

Rozhovory s návštěvníky stánků KRUK odhalily především fakt, že Češi se většinou stydí půjčovat si při nedostatku vlastních peněz od svých příbuzných a obracejí se proto primárně na bankovní i nebankovní instituce.

Teprve v případě problémů se splácením těchto půjček zkoušejí hledat pomoc ve vlastní rodině.

„Stále více se ukazuje, jak důležité jsou rodiny s otevřenou komunikací a proaktivním přístupem k řešení možných problémů všech jejich členů,” upozornila Markéta Fixová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

„Návštěvníci našich terénních expozic potvrdili, že soudržné rodiny dokážou prakticky vždy vyřešit finanční závazky, které přesáhly možnosti jednotlivce. Narušené vztahy a problémy s komunikací v rodinách jsou ovšem dnes mnohem častější a jejich důsledkem je nepřekonatelný stud se svěřením finančních problémů příbuzenstvu, který vede k závažným problémům se splácením půjček, balancujícím až na hranici exekucí,” dodala.

Spotřební život vítězí nad logikou

Pokud se čeští spotřebitelé dostanou do situace, kdy si potřebují půjčit, mnohem častěji se uchylují k okamžitým půjčkám, než aby dokázali maximálně využít svoje úspory v kombinaci s plánovanými rezervami svých pravidelných příjmů.

Půjčky nejčastěji tvoří spotřebitelské úvěry (58 procent), hypotéky (55 procent), kreditní karty (42 procent) a kontokorenty (28 procent).

Jen málokdy je nezbytné se zadlužit. Češi, jak vyplynulo z rozhovorů, jen zkrátka neradi čekají, a tak své půjčky nejčastěji využívají na okamžitý nákup vybavení svých domácností bílým zbožím a elektronikou (42 procent), automobilů (42 procent), dovolených (28 procent) a – především vánočních – dárků (21 procent). Přibližně každý sedmý člověk hledá formou půjček překlenutí tíživé finanční situace či splacení jiné půjčky.

Většina Čechů odkládá řešení svých finančních problémů

Návštěvníci informačních stánků a mobilních expozic se shodli, že jen málokdo řeší své finanční problémy okamžitě poté, co nastanou.

K odkladům v řešení finančních problémů vede české spotřebitele většinou stud (56 procent), nižší finanční gramotnost (42 procent) a bezradnost (28 procent).

Často také odkládají okamžité řešení kvůli očekávání brzkého zlepšení finanční situace (28 procent). Jakmile už další odklady nejsou možné, snaží se nejčastěji tzv. vytlouci klín klínem, tedy pokrýt jednu půjčku další půjčkou (42 procent), což je nejnebezpečnější varianta z hlediska rizika osobního bankrotu či exekuce.

„Každý, kdo se dostane do dluhů, by měl co nejdříve kontaktovat svého věřitele a současně se svůj problém odvážit sdělit vlastní rodině, která může jako první zasáhnout a pomoci. Psychologickou či komunikační roli rodiny dokáže případně zastoupit odborná pomoc z bezplatných neziskových organizací, jako je například Poradna při finanční tísni,” upozornila Markéta Fixová.