Tyto případy vždy řeší národní soudy dané země, byť se jedná o "zájmy EU". Soudci se následně zabývali otázkou, zda je přípustné, aby se trest zmírnil tzv. mediací, tedy smírčí dohodou s poškozenou stranou, kterou byla obecně prospěšná společnost pro regionální rozvoj.

Zatímco Eredics šéfoval mateřské a základní škole v Apátistvánfalvě, Sápiová byla ředitelkou hotelu Apát.

V roce 2003 uzavřel Eredics smlouvu s maďarským fondem na podporu malých projektů, z programu Phare mu mělo být uhrazeno 80,15 % částky, nutné na vybudování naučné lesní stezky.

Rok poté peníze dotekly na účet obecně prospěšné společnosti VÁTI, pověřené regionálním rozvojem a urbanismem.

Fiktivní kurz mykologie

Následně, v roce 2004, Eredics uzavřel smlouvu s hotelovou ředitelkou Sápiovou, která se zavázala za 4270 eur zorganizovat přípravný vzdělávací kurz pro znalce v oboru mykologie i jejich studijní cesty. Pozdějším šetřením se ukázalo, že kurz mykologie byl jen virtuální.

Celá věc praskla v roce 2006, kdy oba výtečníky někdo udal. Další dva roky pak trvalo, než státní zastupitelství Eredicse a Sápiovou zažalovalo. Obviněni byli, stejně jako nyní Rath, z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropských společenství.

V listopadu 2008 se Eredics u soudu doznal a zároveň podal žádost o provedení mediace, aby dosáhl zastavení trestního stíhání nebo upuštění od potrestání.

Následně soud konstatoval, že by skutky vytýkané Eredicsovi rovněž mohly být kvalifikovány jako "trestný čin podvodu".

Eredics ovšem trval na své žádosti o provedení mediačního řízení. Jako poškozená strana figurovala v kauze obecně prospěšná společnost VÁTI a ta s mediací nakonec souhlasila.