Evropská komise za současné situace veřejných rozpočtů poskytne 600 tisíc eur, tedy téměř patnáct miliónů korun, na nové Centrum pro pluralitu a svobodu médií ve Florencii.

Důležitým úkolem bude prověřovat myšlenky týkající se plurality a svobody sdělovacích prostředků. Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu

A na co tolik přínosného a potřebného tento balík jde? Centrum bude podle zprávy Evropské komise „předkládat nové myšlenky a způsoby, jak zajistit velmi různorodá a svobodná média, a bude usilovat o větší kvalitu úvah o pluralitě médií v Evropě.“

Tento královský grant komise přidělila Centru Roberta Schumana pro vyšší studia na Evropském univerzitním institutu. Centrum pro pluralitu a svobodu médií zahájí činnost v prosinci 2011 a povede ho profesor Pier Luigi Parcu.

„Svoboda projevu zčásti závisí na různorodých a svobodných sdělovacích prostředcích. Důležitým úkolem nového centra bude rozvíjet a prověřovat myšlenky týkající se plurality a svobody sdělovacích prostředků, které mohou obohatit veřejnou debatu a politiku,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová.

Centrum se bude podle zprávy EK zabývat čtyřmi činnostmi: teoretickým a aplikovaným výzkumem (pracovní podklady, politické studie, sledování plurality médií), debatami, vzděláváním a odbornou přípravou (akademické semináře, letní škola) a šířením výsledků a závěrů.

Jako hostitel nového centra byl zvolen Evropský univerzitní institut, protože má dlouholeté zkušenosti s evropskou správou věcí veřejných.

Komise připomněla, že právo na svobodu projevu a informací je zakotveno v článku 11 Listiny základních práv Evropské unie, v němž se uvádí, že svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.

Mají obavy o mediální rozmanitost

„Je také důležité mít na paměti, že vývoj informačních a komunikačních technologií sice na jednu stranu umožnil významně snížit distribuční náklady a překážky pro vstup nových zdrojů médií, na druhou stranu však regulátory vede k obavám o mediální rozmanitost například tím, že zpochybňuje zavedený obchodní model tištěných médií,“ stojí ve zprávě EK.

Centrum bude financováno z prostředků původně vyčleněných na program „Erasmus pro novináře“, který navrhl poslanec Evropského parlamentu Paul Rübig.