Další bohaté firmy, včetně pojišťoven, zase organizují mezi svými pracovníky sbírky a chlubí se tím, že posílají košťata a dezinfekci. Sázková kancelář pak přišla s tím, že na povodně dá stovku za každého nového hráče. A finanční úřady umožňují obyvatelům zasažených lokalit odpuštění některých daní.

Home Credit má podmínku dobré platební morálky

Úvěrová společnost Home Credit odpustí lidem ze zaplavených míst poplatky. Týká se to lidí ze zaplavených míst, kteří s Home Creditem nakoupili na splátky, využívají hotovostní úvěr nebo kreditní či revolvingovou kartu.

Home Credit také oznámil, že nebude žádat poplatek za upomínku zaslanou klientovi v srpnu 2010. Podmínkou je dosavadní dobrá platební morálka a bydliště v záplavami zasažené oblasti.

Až do konce září také mohou lidé z míst zasažených velkou vodou využít nabídky zvýhodněných úvěrů bez navýšení ve vybraných obchodních domech. Stačí předložit potvrzení magistrátu nebo obce o postižení majetku velkou vodou.

Snížení splátek za auto

Klienti společnosti Autoleasing, dceřiné společnosti České spořitelny, kteří se dostali do finančních problémů vinou povodní, mohou nyní požádat o snížení měsíčních splátek formou restrukturalizace. Ta je zdarma a proběhne ve zrychleném režimu. Nabídka platí do 31. října 2010. Realizace změny splátkového období je do 48 hodin od podání žádosti.

Česká spořitelna jako taková zase poskytuje šestiměsíční odklad splátek (úroků i jistiny) hypoték klientům, kteří předloží potvrzení od pojišťovny.

Odpustí také poplatek za dodatek ke smlouvě pro výše uvedenou změnu. U půjček umožní získat úvěr s úrokem od 6,25 % do 8 % s odkladem splátek o šest měsíců. Zvýhodněné podmínky platí od 9. srpna do 31. října.

Úvěry bez poplatků za sjednání

Stavební spořitelna České spořitelny nebude klientům z oblastí stižených povodněmi, kteří požádají o výpovědi smluv o stavebním spoření, účtovat úhrady za prominutí tříměsíční výpovědní lhůty před jejím uplynutím.

Buřinka také hlásí, že pomůže klientům, kteří financují své bydlení prostřednictvím úvěrů: zdarma uzavře novou smlouvu o stavebním spoření, k níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstranění následků povodně; bezplatně vyřídí překlenovací úvěr na rekonstrukci a opravu nemovitosti postižené povodní; v případě zajištěného úvěru vyřídí úvěr bez potřeby deseti, respektive dvaceti procent vlastních zdrojů; vyřídí žádost o odklad splátek až o šest měsíců přednostně a zdarma.

U žádosti o odklad splátek úvěru do tří měsíců upraví pouze předpis splátek bez nutnosti uzavření dodatku k úvěrové smlouvě; vyřídí přednostně žádost o zaslání pojistného plnění; na podkladě žádosti prodlouží automaticky o tři měsíce termín k doložení dokladů (prokazujících účelové použití nebo zajištění poskytnutých prostředků z úvěru) pro poskytnutí úvěru. Úlevy platí do 31. prosince 2010.

Postiženým povodní vyřídí stavební spořitelna Modrá pyramida úvěr přednostně a bez poplatku za zpracování Stačí pouze doložit, že se opravovaná nemovitost nachází v oblasti zasažené povodní. „Víme, že lidé budou potřebovat peníze na opravu svých domů a bytů co nejrychleji a proto jsme připraveni jim vyjít maximálně vstříc a vyřídit jim úvěr přednostně a bez poplatku,“ uvedl Aleš Mašanský z Modré pyramidy.

Společnost GlaxoSmithKline například uvedla, že věnuje 300 tisíc dávek vakcín proti žloutence typu A pro děti i dospělé.

„Do krizového štábu ve Frýdlantu jsme odvezli dezinfekční a čisticí prostředky, smetáky, košťata, repelenty a hygienické potřeby. Mezi našimi zaměstnanci se kromě toho rozběhla nejen finanční, ale i materiální sbírka,“ uvedla Eva Chaloupková ze Zentivy.

Zálohy na daň mohou být odpuštěny

Rovněž finanční úřady nabízejí mírnější přístup k poplatníkům zasažených povodní. V případě hrozícího prodlení s placením daní a záloh na daň, je možné podat žádost správci daně o posečkání s placením daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. Správce daně může zálohy na daň na žádost stanovit jinak, popřípadě zcela od nich upustit.

Postižené fyzické i právnické osoby budou osvobozeny od správních poplatků souvisejících s úkony v daňovém řízení. Finanční a jiné dary poskytované v souvislosti s postižením povodněmi jsou osvobozeny od darovací daně.

Odpuštění daní

Ministerstvo financí může na žádost povodněmi či záplavami postižené osoby zcela nebo částečně prominout daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí při řešení důsledků živelních pohrom a jiných mimořádných hromadných událostí z důvodu odstranění tvrdosti.

Obec při řešení důsledků živelních pohrom může zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené povodní, a to nejdéle na dobu pěti let, přičemž toto osvobození lze stanovit také za již uplynulé zdaňovací období.