Hlavní obsah

(Nejen) novinky v systémech Helios vám přinese letošní Invex

Již po šestnácté se letos společnost LCS International chystá na roli jednoho z největších vystavovatelů na veletrhu Invex. Expozici systémů Helios najdete v pavilonu V na stánku č. 56. Kromě skutečnosti, že všechny tři produkty společnosti se zde budou prezentovat pod svými novými názvy - Helios Green, Helios Orange a Helios Red - čekají na návštěvníky veletrhu i mnohé novinky v rámci nových verzí všech tří systémů. Kromě novinek v systémech Helios se návštěvníci stánku LCS mohou těšit na jejich slavnostní "křest" za účasti kmotra, jímž bude populární herec, člen divadla Sklep, Tomáš Hanák. Křest se odehraje na stánku LCS v úterý 10.10. v 10.00 hodin.

(Nejen) novinky v systémech Helios vám přinese letošní Invex

Helios Green
S příchodem nové verze, pracovně označované číslem 42, přichází i mnoho novinek, z nichž jednou je právě změna názvu z původního LCS Noris na Helios Green.

Na první pohled se nová verze zdá být velmi podobná verzi předcházející. Patrné jsou zejména vizuální změny vycházející z použití nových grafických komponent. Právě ty jsou však dalším posunem k vyššímu komfortu práce.

Nový modul Výroba
Velmi brzy si povšimnete snad nejvýznamnější novinky - rozšíření modulu Výroba. Je výsledkem intenzívní spolupráce LCS s partnerskými společnostmi Gatema a ASV Náchod.  Modul je určen pro všechny výrobní firmy. Jeho výhodou je komplexní pokrytí celé problematiky výroby od plánování, přes technickou přípravu, kalkulace a řízení výrobních procesů až po ekonomiku výroby.

Uživatelé však jistě velmi ocení i plánování kapacit a lhůtové plánování (MRP II).

Nová koncepce zpracování obchodního případu
Další významná obsahová změna se týká koncepce oblasti nazývané Obchodní případ, kterou nově systém také podporuje. Byla realizována v souvislosti s požadavky mnoha uživatelů systémů Helios, kteří potřebují řešit následující situace:

- Přijde poptávka od zákazníka
- V rámci poptávkového řízení se několikrát upřesňuje a upravuje
- Dále probíhá procesem vyřizování (vydává se ze skladu, vyrábí se, dodává...)
- Zároveň je nutné sledovat stav vyřízení každé jednotlivé položky
- Nakonec dochází k fakturaci a k vyhodnocení efektivity zakázky

Další novinky
Jedna ze změn, na niž se již od loňského Invexu mnozí uživatelé, zejména manažeři, těší, je možnost generování grafů přímo v přehledech.

Mezi nejzajímavější technologické novinky patří zejména využití novější verze .NET Frameworku 2.0 a podpora MS SQL Serveru 2005. Nová verze SQL serveru 2005 přináší především zajištění naprosté kompatibility databází s předchozí verzí SQL serveru. Dále bylo využito některých předností nové verze,  což přispělo k optimalizaci práce s databází cíleně pro MS SQL Server 2005.

Při vývoji této verze byl kladen důraz na optimalizacii řady procesů a funkcí. Byla přepracována komunikace s Portálem veřejné správy, což přineslo výrazné zrychlení přenosu údajů. Dále bylo sjednoceno přenášení navázaných údajů mezi hlavičkou a položkami dokladů a lze jej konfigurovat. Komplexně byl přepracována vnitřní metodika párování zálohových faktur s ohledem na jednotnost principů napříč celým systémem a další a další...

Drobnějších novinek je v systému nyní skutečně dlouhá řada. Jedná se o nové údaje, nové funkce či nové oblasti funkcionality, které zákazníci poptávali.

V modulu Účetnictví přibyla možnost elektronického podávání přiznání k DPH.  V modulu Majetek přibyly nové typy pohybů. Také modul Sklad přináší několik novinek, které si rychle najdou své příznivce.

Helios Orange
Novou verzi představí letos i systém pro středně velké firmy, Helios Orange. O dostatek novinek ani zde není nouze.

Workflow
Správně nastavený oběh dokladů snižuje čas nutný ke zpracování prvotních dokladů, umožňuje zpracování pouze elektronickou cestou (není potřeba tisknout košilky k fakturám apod.) a nastavuje jasné principy kontroly zpracování dokladů. V přehledech prvotních dokladů má uživatel možnost zvolit kritéria, pomocí kterých určí doklady vstupující do worklistu. Při každém spuštění programu se na záložce "Workflow" vytvoří strukturovaný přehled prvotních dokladů přesně podle zvolených kritérií. Uživatel pak vidí doklady, které má zpracovat právě ON, dle role, jakou má v procesu zpracování dokladů a provede akci, která mu v procesu workflow byla přidělena.

EDI konektor
Jednou z nutných podmínek nasazení systému u společností, které jsou součástí velkých obchodních řetězců a dodavatelů automotive je podpora EDI komunikace. Standardy jsou jasně definované a je jich konečný počet, takže by se mohlo zdát, že není problém v implementaci této podpory do informačních systémů. Realita je však trochu jiná a většina společností, které vyžadují po svém dodavatelském řetězci komunikaci EDI, tento standard používá rozdílným způsobem. Dříve to znamenalo pro každý nový způsob využívání EDI standardu změny přímo v programu. V nové verzi systému Helios Orange toto řeší tzv. EDI konektor, který umožňuje jednoduché přidání nové definice bez nutnosti změny programu.

Document management
Helios Orange nabízí uživatelům, kteří nevyžadují robustní a úměrně nákladné řešení Document managementu, jednodušší, integrovanou variantu pro elektronickou práci s dokumenty. K jednotlivým dokladům nebo kontaktním jednáním je možno připojit související dokument. V případě změny těchto dokumentů systém ukládá každou dílčí verzi. Pro jednodušší práci s obsahem dokumentů je možné využít full-textové hledání a rychle vyhledat potřebné informace či údaje. Žhavou novinkou je možnost nastavení jiného úložiště těchto dokumentů přímo v systému. Tato volba umožňuje ukládat dokumenty např. na jiný server, který má větší kapacitu diskového pole a může být jinak zálohován. Dokumenty je možné ukládat také v komprimované podobě, čímž se šetří mnoho místa.

Predikce cash flow
Zejména pro finanční manažery je určen Nový modul Řízení peněžních toků, který umožňuje snadné řízení finančních prostředků. S jeho pomocí si manažer zobrazí předpokládaný stav finančních prostředků na období v krátké budoucnosti a může tak lépe plánovat práci s těmito prostředky. Informace k sestavení přehledu jsou získávány z faktur či přímo ze salda v účetnictví. Systém umožňuje promítnutí platební morálky odběratelů, zahrnutí odhadu mezd a případné ruční doplnění individuálních peněžních toků.

Dodatečné související náklady
Každý už jistě zažil situaci, kdy se při pořízení zboží objevily další související náklady, které je nutné zpětně promítnout do ceny zboží. Související náklady, které jsou známé v době pořízení, jsou běžné a jejich promítnutí do finančního stavu skladu zvládá většina informačních systémů. Jiná situace bývá u zpracování dodatečných nákladů, které byly zjištěny v současnosti a souvisejí se zbožím pořízeným v minulosti. Systém Helios Orange nabízí řešení bez zásahu do původního dokladu a tím způsobeného rizika účetního nesouladu. Dodatečné náklady lze také zaúčtovat pomocí účetních kontací.

Nezanedbatelnými v nové verzi systému Helios Orange jsou také například nová Záložka Nedávné, která zobrazí moduly naposledy spuštěné, podpora tzv. Zádržného, využívaného zejména developery, rozšíření funkcionality oblasti Celní software o nový modul Elektronický vývoz nebo novinky v modulu Finanční analýza, zejména sada více než 150 přednastavených ukazatelů.

Helios Red
V nové generaci Helios Red jde především o využití nového vývojového prostředí Visual Foxpro 9.0, které umožňuje mnohá vylepšení aplikace. Uživatel starší verze, LCS SIS, tedy novou verzi pozná na první pohled. Vizuálně nejvýraznější je změna názvu a loga produktu. Přesto se původní uživatel v nové verzi neztratí. Rozložení menu, stromová struktura, filozofie práce s produktem a funkční klávesy jsou totiž zachovány. Přibylo několik nových vzhledů a samozřejmě funkcí.

Také vzhled aplikace doznal v této verzi viditelné změny, které činí systém uživatelsky ještě příjemnějším. Byly doplněny nové vzhledy, čímž vznikly další možnosti volby pracovní plochy podle povahy a nálady uživatele nebo třeba podle aktuálního ročního období.

Funkční rozšíření
Značného vylepšení doznaly seznamy záznamů. Na rozdíl od předchozí verze, kde sloupce zobrazované v seznamech záznamů byly pevně určené a uživatel mohl nastavit pouze jejich pořadí a velikost, umožňuje nová verze uživateli vybírat sloupce seznamu podle vlastní potřeby. Uživatelských nastavení je možné nadefinovat několik, přiřadit jim vlastní názvy a při práci se záznamy pak z těchto nastavení vybírat.

Na záložce "Vzhled" si může uživatel upravit názvy sloupců, měnit fonty, barvy apod.

Záložka "Zvýraznění hodnot" pak umožňuje nadefinovat podmínky, za kterých budou jednotlivé hodnoty (řádky i sloupce) v seznamu různě podbarveny. Tak lze například v seznamu faktur zvýraznit ty neuhrazené a např. ještě jinou barvou zdůraznit ty, jejichž částka přesahuje stanovenou hranici.

Do nové verze přibyla také možnost standardního exportu všech grafických výstupů do MS Word a formátu pdf.

Další vylepšení se týká grafických výstupních formulářů, které byly v předchozí verzi pevně definovány. Nyní je u vybraných formulářů k dispozici funkce, která umožní výchozí, pevně definovaný formulář (např. fakturu) zkopírovat, uložit pod vlastním názvem a uživatelsky upravit.

Neméně přínosné je i rozšíření definice generátoru sestav (velikost písma, fonty, podbarvení apod.). Oproti předchozí verzi, kde generátor sestav umožňoval "pouze" vybrat vlastní sloupce, nastavit jejich pořadí, velikosti a názvy a zvolit font pro celou sestavu, dokáže nový nástroj daleko významnějším způsobem měnit vzhled sestavy, ale hlavně lze pomocí něj sestavu libovolně setřídit a vytvořit mezisoučty podle vlastní potřeby.

Veškeré možnosti nového generátoru se samozřejmě týkají pouze grafických tisků, přitom však možnost znakového tisku zůstal i u generátoru sestav zachován jako v původní verzi.

 

Přiznání k dani z příjmu je další z funkcionalit, která zaznamenala vylepšení.

O možnost zpracování přiznání k dani z příjmu, a to jak pro fyzické, tak i právnické osoby byly rozšířeny moduly Daňová evidence a Účetnictví. Funkci najdete v menu Uzávěrka.

Pro dnešní uživatele je velmi důležité také rozšíření elektronické komunikace s orgány státní správy prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Předchozí verze již dokázala z modulu Mzdy posílat elektronicky evidenční listy důchodového pojištění a přihlášky a odhlášky na sociální pojištění prostřednictvím Portálu veřejné správy. Nová verze rozšiřuje možnosti tohoto moderního způsobu komunikace se státní správou i na přiznání k DPH a přiznání k dani z příjmu. Podmínkou používání této funkce je samozřejmě registrace na PVS, instalace šifrovacího certifikátu a elektronické podepsání.

Nový modul
Již na jaře 2006 uvedený na trh nový modul Zakázky, je nyní plně integrován v aplikaci Helios Red.

A na závěr jedna marketingová novinka, připravená právě k Invexu:

Helios Red NA ZKOUŠKU
Zákazník má možnost si vybrat konfiguraci balíčků nebo modulů podle potřeby své firmy na dva měsíce zdarma a zaplatí pouze balíček služeb na instalaci a školení. Získání licencí Helios Red na zkoušku je podmíněno pouze odebráním a uhrazením balíčku služeb. Seznámí se tak s aplikací, která bude následně správně nainstalována. Tím získá všechny informace o našem softwaru. To mu umožní správně se rozhodnout o nákupu licencí.

Více na www.helios.eu

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků