Hlavní obsah
Ministr financí Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) Foto: Petr Horník, Právo

Ministerstvo chce zdanit další příjmy a pohřbít stravenky

Ministerstvo financí navrhuje v novém zákonu o daních z příjmu zrušit ze 118 daňových výjimek 42, z toho u fyzických osob 31 a u právnických osob 11. Úřad navrhuje mj. zrušit zvýhodnění stravenek či dárců krve. Naopak nově chce do daně z příjmů zahrnout výhry z loterií a sázek nebo příjmy z prodeje nemovitostí.

Ministr financí Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) Foto: Petr Horník, Právo
Ministerstvo chce zdanit další příjmy a pohřbít stravenky

Vyplývá to z věcného záměru zákona o dani z příjmu. Zákon by měl začít platit od začátku roku 2010.

Rušení výjimek je podle ministerstva financí ovlivněno nastavením priorit. Těmi jsou podpora bydlení, podpora rodin s dětmi, podpora zodpovědnosti na stáří, podpora veřejné prospěšnosti a podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání. Zachována tak zůstane například daňová odečitatelnost úroků z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.

Zdaněny by měly být naopak nově třeba výsluhové renty vojáků a policistů, úroky z vkladů stavebního spoření nebo příjmy z prodeje cenných papírů. U těch bude stanoven roční limit, který se nebude danit. 

Zákon by měl také zrušit zvýhodnění režijních jízdenek například pro zaměstnance železnic. S tím odbory nesouhlasí a hrozí stávkou. "Jestliže nám bude někdo chtít sáhnout na režijky, tak to zastavíme," řekl Bazger. Podle něj jde především o princip a nikoliv o peníze, režijky prý jsou historickým benefitem, který je na železnici od jejího vzniku. neumí si představit, jak by se skutečná hodnota režijní jízdenky vypočítávala.

HK: Je to znevýhodnění lidí v menších firmách 

Proti rušení stravenek se staví i Hospodářská komora (HK). Nyní je využívají především menší firmy, které nemohou zajistit svým zaměstnancům stravování. Pokud se stravenky zruší, budou lidé v menších firmách v nevýhodě.

"Obáváme se, že ustanovení vytváří nerovné podmínky mezi velkými organizacemi, které mohou mít vlastní závodní stravování a malými organizacemi, které převážně řeší stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů," uvedl prezident HK Petr Kužela 

Přehled položek navržených ke zrušení (k omezení) u fyzických osob:
Příjmy od daně osvobozené:
1.příjmy z prodeje nemovitostí
2.příjmy z prodeje movitých věcí - (omezit)
3.příjmy z energetických ekologických zařízení
4.odměny za odběr krve
5.plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům a žákům vojenských škol
6.kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
7.výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u příslušníků ozbrojených sborů
8.příjmy z převodu členských práv družstva (s výjimkou bytových družstev) a účasti na obchodních společnostech
9.úroky z vkladů ze stavebního spoření
10.příjmy z prodeje cenných papírů
11.příjmy nabyvatele nemovitosti při vzájemném vypořádání prostředků podle zákona č. 72/1994 Sb.
12.příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku a autorské rozmnoženiny
13.kursový zisk při směně peněz u účtu vedeného v cizí měně
14.příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady
15.příjmy z doplatku na dorovnání při přeměně, výměně podílu, fúzi společností nebo rozdělení společnosti
16.příjmy bývalého prezidenta
17.hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci formou nepeněžního plnění na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů
18.hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci na pracovišti formou nepeněžního plnění ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění a pod.
19.nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP nebo ze zisku po zdanění
20.bezplatné nebo zlevněné jízdenky poskytované zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům
21.peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sborů
22.náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů
23.hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění
24.mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění
25.náhrady za ztrátu na důchodu přiznané podle zákoníku práce před 1.1.1989
26.zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
27.odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb. vyplácené pracovníkům v hornictví
28.částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami mzdy, s placením příspěvku na pojistné ve prospěch zaměstnance
29.příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby neprovozované podnikatelem a příjem z včel
30.výhry z loterií, sázek a podobných her
Nezdanitelná část základu daně:
31.členské příspěvky zaplacené odborové organizaci
Zdroj: Analýza MF

Zaměstnanecký výdajový paušál umožní každému zaměstnanci, aby si snížil příjmy o určité procento, a tak platil nižší daň. Přičemž paušál zaměstnanci využijí částečně jako náhradu místo příspěvků na jídlo, oblečení či dopravu do práce. "Toto opatření nemá za cíl snížit míru zdanění, ale nastavit věrohodnější (spravedlivější) pravidla pro stanovení základu daně u fyzických osob," uvádí návrh MF.

Zákon také počítá se zrušením daně darovací, dědické a daně z převodu nemovitosti. Takovéto příjmy by měly nově podléhat dani z příjmu fyzických osob. Zároveň ale zůstane zachováno osvobození od dědické a darovací daně u nejbližších příbuzných.

Přehled položek navržených ke zrušení u právnických osob:
Příjmy osvobozené od daně:
1.příjmy za smluvní církevní úkony (příjmy z kostelních sbírek budou osvobozeny jako dary a příspěvky členů budou osvobozeny v jiném ustanovení)
2.příjmy z cenově regulovaného nájemného v případě kalkulace zisku
3.příjmy z ekologických energetických zařízení (řešit jinými nástroji)
4.příjmy Fondu dětí a mládeže
5.příjmy z loterií a jiných podobných her
6.příjmy spořitelních a úvěrních družstev z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank (pozn.: toto zrušení je již navrženo v současné novele zákona o dani z příjmu)
7.příjmy České konsolidační agentury
8.ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů
9.osvobození veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení
Sleva na dani:
1.sleva na dani pro zaměstnance se zdravotním postižením (řešit jinými nástroji)
2.investiční pobídky
Zdroj: Analýza MF

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků