"Ministerstvo rozhodlo o neodůvodněnosti odvolání ekologických iniciativ ke kolaudaci v Temelíně, neměly být totiž účastníky řízení. Jediný, kdo mohl v kolaudačním řízení podávat oprávněné připomínky, jsou dotčené orgány státní správy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a sám stavební úřad," uvedl mluvčí jaderné elektrárny Temelín Milan Nebesář. Kolaudací se znovu bude zabývat krajský úřad, který o kolaudaci rozhodl loni v prosinci, zhruba po pěti letech od prvních dodávek elektřiny.

Ministerstvo pro místní rozvoj se v rozhodnutí podle Nebesáře mimo jiné opírá o rozsudek Nejvyššího správního soudu. Z něj vyplývá, že pokud zvláštní zákon výslovně určuje, kdo je jediným účastníkem řízení, nemohou jím být občanská sdružení.

Ekologové jsou zklamáni

"Důvody zrušení rozhodnutí nás zklamaly. Zvážíme právní kroky, neboť se domníváme, že bychom účastníky měli být," řekla Monika Wittingerová z ekologického občanského sdružení Jihočeské matky.

Temelín zůstává i nadále podle stavebního zákona ve zkušebním provozu. Podle atomového zákona ukončila elektrárna zkušební provoz na podzim 2004, když obdržela od SÚJB povolení přejít na plný režim. Dokument povoluje provoz Temelína na deset let od spuštění štěpné reakce. U prvního bloku to znamená do roku 2010 a u druhého do roku 2012. Poté bude muset ČEZ získat nové povolení.