Z celkových 72 procent spokojených Čechů hodnotí ekonomickou situaci své země tři procenta obyvatel velmi dobře a 69 procent spíše dobře. Za spíše špatnou ji naopak považuje 25 procent dotázaných a další dvě procenta občanů jsou přesvědčena, že hospodářská úroveň ČR je velmi špatná.

Průzkum také ukázal, jak hodnotí obyvatelé České republiky hospodářskou úroveň v ostatních evropských zemích. Češi vzhlížejí k Německu a k Rakousku, naopak žádná z uvedených postsocialistických zemí podle subjektivního hodnocení respondentů nedosahuje úrovně ČR.

Jak Češi hodnotí ekonomickou úroveň ve vybraných zemích (v %)
velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně
Bulharsko 0 18 47 17
Česko 3 69 25 2
Maďarsko 3 60 23 2
Německo 58 37 2 0
Polsko 4 50 34 4
Rakousko 56 39 2 0
Rumunsko 1 7 32 49
Rusko 2 11 41 36
Slovensko 3 46 42 6
Slovinsko 10 42 22 4
Zdroj: CVVM

S ekonomickou situací České republiky jsou spokojenější hlavně kvalifikovaní lidé s vyšší životní úrovní. Za špatnou naopak ji označili občané s horší životní úrovní, nezaměstnaní a voliči KSČM.

Průzkum se uskutečnil v únoru na vzorku 1078 obyvatel ČR ve věku od 15 let.

Pořadí zemí podle příznivého hodnocení hospodářské úrovně
1. Německo
2. Rakousko
3. ČR
4. Maďarsko
5. Polsko
6. Slovinsko
7. Slovensko
8. Bulharsko
9. Rumunsko
10. Rusko
Zdroj: CVVM