V porovnání se škodami po povodních z let 1997 a 2002 jsou nynější škody na majetku LČR výrazně nižší. V roce 1997 podnik škody vyčíslil na 1,1 miliardy korun, před čtyřmi lety asi na 260 miliónů korun.

Letošní záplavy nejvíce zasáhly lesní majetek podniku patřící brněnskému inspektorátu. Na tamních lesních cestách škody činí přes pět miliónů korun. Asi na devět miliónů korun odhaduje škody Lesní závod Židlochovice. V některých regionech, například v severních Čechách, LČR škody vyčíslí až po opadnutí vody. Povodně také negativně ovlivňují a zpožďují práce v lesích.

LČR, které za loňský rok předběžně ohlásily zisk 1,12 miliardy korun, také hodlají obětem letošních povodní poskytnout pomoc až deset miliónů korun. Připravují pomoc spočívající ve zvýhodněné dodávce stavebního dříví lidem, jejichž dům zničila nebo poškodila povodeň.