„Stavba nové lakovny v Mladé Boleslavi je důležitou investicí do budoucnosti našeho podniku. Poptávka po vozech značky Škoda na celém světě stoupá a my kontinuálně pracujeme na zvyšování výrobních kapacit v našich stávajících závodech,” řekl člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.

Základní kámen nové stavby byl položen v pátek, podle Škody půjde o jednu z nejmodernějších a nejekologičtějších lakoven v Evropě.

Firma tam podle Oeljeklause využije řadu inovací, které přispějí k umenšení dopadů procesu lakování na životní prostředí.