Loni inspektoři konstatovali za první čtvrtletí pochybení u čtyř z pěti kontrolovaných akcí, letos asi u třetiny. Dostali také méně podnětů, loni jich bylo v tomto období 107, letos 20.

„I v počátku roku letošního se inspektoři setkávali s organizovanými akcemi, jejichž konání nebylo ČOI vůbec oznámeno nebo s nekomunikujícími firmami, u kterých se navíc spotřebitelé marně domáhali svého zákonného nároku na odstoupení od smlouvy,” uvedl Fröhlich.

Inspektoři ČOI provedli letos v prvním čtvrtletí 28 kontrol, porušení předpisů zjistili u 10 akcí. Stejně jako v minulém roce organizátoři nejčastěji porušili oznamovací povinnost o konání akce.

„Přestože počet nekalých obchodních praktik klesá, ČOI i v tomto období uložila pokuty celkem za přibližně 7,5 miliónů korun,” uvedl Fröhlich. Uložené pokuty jsou o 2,5 miliónu vyšší než loni.

Přehled tří nejvíce pokutovaných subjektů v 1. čtvrtletí 2017 za předváděcí akce
Celková výše pokutPočet pokutKontrolovaný subjekt*
3 430 00010BNM-MEDICAL CZECH SE, s.r.o.
1 850 0005WORM, s.r.o.
730 0003Onario, s.r.o.
Zdroj: ČOI

Nejvyšší pokuty ČOI uložila společnosti BNM-Medical Czech SE, která prodává zdravotní přístroje. Dohromady dostala pokuty za více než 3,4 miliónu korun.

„Nová právní úprava, platná od konce roku 2015, která zakazuje přijímat platby na místě nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy, byla zásadním právním dokumentem pro zlepšení situace. Přesto však prodejci přichází s novými promyšlenějšími praktikami, jak obcházet i tuto novelu zákona. Proto se ČOI do budoucna na kontrolu těchto praktik zaměří,“ řekl ředitel ČOI Mojmír Bezecný.