Pokud jde o uložené pokuty, vůbec nejvyšší (2,5 miliónu) dostala společnost IQ Teleshopping. „Několik předváděcích akcí tato společnost naší inspekci vůbec neoznámila, u řady dalších chyběly zákonem dané informace, například místo konání. Přitěžující okolností byl fakt, že šlo o opakované porušení velkého rozsahu,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

„Zákon o ochraně spotřebitele prošel v posledních dvou letech řadou změn. Organizátorům byla uložena oznamovací povinnost a zákaz přijímání peněz do sedmi dnů od konání předváděcí akce. Podíl kontrol se zjištěním nedostatku se však loni ve srovnání s rokem 2015 snížil jen o pět procent na 76 procent,“ řekl v pátek ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Nadále tedy trvají nekalé obchodní praktiky, jejichž oběťmi jsou převážně důchodci, vzhledem ke svému věku zvláště zranitelní. ČOI proto pokládá za nezbytné v intenzivních kontrolách předváděcích prodejních akcí pokračovat i letos.