Výstavba kotle, na který získala TAMEH Czech dotaci ve formě 4,3 miliónu povolenek oxidu uhličitého (CO2) zdarma, byla největší investicí do modernizace od 90. let minulého století.

Snížení emisí o desítky tisíc tun

„Účinnost toho kotle je zhruba o tři procenta vyšší než u těch čtyř starých kotlů, a z hlediska emisí CO2 to představuje snížení asi o 60 tisíc tun za rok. To je také důvod, proč jsme na ten kotel čerpali dotace formou povolenek zdarma,“ nastínil ředitel TAMEH Czech Petr Baranek.

Mistr kotelny Karel Pauk ukazuje na jeden ze čtyř plynových hořáků, kterým nový fluidní kotel disponuje.

Mistr kotelny Karel Pauk ukazuje na jeden ze čtyř plynových hořáků, kterým nový fluidní kotel disponuje.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Podle Baranka jsou celkové emise teplárny 2,1 miliónu tun CO2 ročně. Mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková dodala, že dokonalé odprášení spalin zajišťuje tkaninový filtr.

„Pára, kterou kotel vyrábí spolu s ostatními, se používá především pro výrobu dmychaného vzduchu pro vysoké pece, pro výrobu stlačeného vzduchu, tepla,” uvedl Baranek.

„Teplo používáme pro vytápění vlastní huti, část tepla dodáváme společnosti Veolia pro vytápění části města a ze zbývající páry vyrábíme elektrickou energii, ten současný výkon je řádově 100 megawatt za hodinu,“ objasnil.

Mistr kotelny Karel Pauk ukazuje, kudy se uhlí dopravuje do nového kotle. Tzv. zauhlovací cestou vedou takřka až do výšky 50 metrů.

Mistr kotelny Karel Pauk ukazuje, kudy se uhlí dopravuje do nového kotle. Tzv. zauhlovací cestou vedou takřka až do výšky 50 metrů.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Elektřina pokrývá dvě třetiny spotřeby huti

Vyrobená elektřina pokrývá zhruba dvě třetiny spotřeby huti, zbytek nakupuje společnost ze sítě.

Stavba kotle vysokého 54 metrů trvala necelé dva roky, kotel je zavěšen na ocelové konstrukci o hmotnosti přes 1200 tun. Tlakové části kotle váží tisíc tun. Kotel je vybaven čtyřmi hořáky a za hodinu spotřebuje pro výrobu páry přibližně 200 tisíc litrů vody.