„Těší mě, že ve třetím čtvrtletí bylo při kontrolách zjištěno méně případů diskriminačního jednání,” uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

„Přesto však je třeba této problematice věnovat trvalou pozornost, abychom se s diskriminačním chováním vůči spotřebitelům setkávali v budoucnu čím dál méně,“ dodal.

Restaurace účtovala cizincům „servis“

K diskriminaci cizince v restauraci došlo jen v jednom případě, což je o dva případy méně než v předchozím čtvrtletí. Restaurace zákazníkům hovořícím cizím jazykem účtovala 52 korun navíc jako takzvaný „servis“.

V jiném případě musel občan Evropské unie při podání žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru předložit tři doklady totožnosti. To je o jeden více, než je vyžadováno od českých občanů, proto jde podle ČOI o diskriminaci.

Kontroloři ověřovali i plnění ostatních právních předpisů. Celkem udělili 130 pokut v celkové výši 550 tisíc korun. V souvislosti s diskriminací nabyly právní moci dvě pokuty v celkové výši 60 tisíc korun.

Kontroly diskriminace od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016
Inspektorátpočet kontrolkontroly se zjištěnímzjištění v procentech  
  celkemdiskriminace celkemdiskriminace
Středočeský a hl. město Praha5519234,6 %3,6 %
Jihočeský a Vysočina4512026,7 %0,0 %
Plzeňský a Karlovarský9153058,2 %0,0 %
Ústecký a Liberecký345014,7 %0,0 %
Královéhradecký a Pardubický2911037,9 %0,0 %
Jihomoravský a Zlínský5424144,4 %1,9 %
Moravskoslezský a Olomoucký6428043,8 %0,0 %
Celkem372152340,9 %0,8 %