Podle Asociace hotelů a restaurací ČR ukončí kvůli EET činnost 15 až 20 procent podnikatelů.

Někteří se rozhodli povinnost evidovat tržby ignorovat, například pražská kavárna Paralelní Polis [celá zpráva], kde se platí bitcoiny. Riskuje tak, stejně jako další podniky, které se do systému včas nepřihlásí, postih.

Kdo má zavřeno, nemusí být v systému

„Podnikateli vzniká povinnost zaevidovat tržbu v okamžiku jejího přijetí. To znamená, že restaurace, která měla například od 1. prosince zavřeno a otevře až v příštím roce, nemusí být zatím v systému zaregistrována,“ vysvětlila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDane.

Jestliže však podnikatel běžně přijímá tržby podléhající evidenci, a přitom je neeviduje, porušuje tím zákon. A za porušení zákona mu hrozí sankce. Za nezasílání datových zpráv o evidované tržbě nebo za nevystavování účtenek hrozí sankce v rozmezí od jedné koruny až do půl miliónu.

„Pokud bude docházet k záměrnému a opakovanému porušování zákona, může sankce dosáhnout právě maximální hranice 500 tisíc korun, v extrémních případech může dojít i k dočasnému uzavření provozovny,“ varovala Štarmanová.

Byrokracie a náklady

Ostrý start elektronické evidence proběhl téměř bez problémů. Někteří podnikatelé si ale stěžují na nárůst byrokracie a zvýšení nákladů.

„Během prvních dní provozu jsme měli menší problémy s připojením na finanční úřad. Poskytovatel si nás nechal až na konec, proto jsme se v jedné restauraci připojovali na modul EET den předem, ve druhé až k 1. prosinci. Po připojení systém fungoval téměř bez problémů,“ popsal přípravy Tomáš Vobořil, majitel restaurací Podolka a Podolka Karlín.

Řadu povinností bylo ale podle něj třeba splnit před samotným spuštěním EET. „Bylo potřeba udělat nový jídelní lístek, zaplatit grafika, překlady a tisk, nutné bylo připravit data do kasy a předat informace o změně v legislativě zaměstnancům – to vše stálo spoustu času a peněz,“ dodal.

Podnikatelé mohou jako kompenzaci vzniklých nákladů uplatnit jednorázovou slevu na dani ve výši pět tisíc korun. Podle nich je ale výše slevy nedostatečná a vzniklé náklady nepokryje.

K 1. prosinci také došlo ke snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 procent s výjimkou alkoholických nápojů.

Čekání na kontroly

Kontroly se zatím neplánují. Finanční správa začne kontrolovat, jak provozovny dodržují elektronickou evidenci tržeb, až po sběru potřebných dat.

„V prvních dnech po ostrém startu EET musí být nejdříve sesbírána data z účtenek a vytvořena základna pro jejich další vyhodnocení. Analýza došlých dat a sběr podnětů umožní následně správci daně efektivně a cíleně provádět kontroly přímo v provozovnách,“ uvedla Petra Petlachová, tisková mluvčí GFŘ.

Podle analýz by měla finanční správa nejprve vytipovat podnikatele, kteří hotovostní tržby vůbec neevidují.

V této souvislosti poznamenal ještě před 1. prosincem Hynek Pášma, provozovatel pokladního systému SmartPokladna, že situace není jednoznačná. „Část hospodských si pokladnu koupila a část čeká, až na ně přijde kontrola. Někdo s pořízením váhá – nevěří, že se systém rozjede,“ řekl tehdy.

Další podnikatelé už se chystají

Po provozovatelích restaurací a hotelů začnou v březnu tržby evidovat maloobchody a velkoobchody. A podnikatelé z této oblasti už se na nástup elektronické evidence připravují. K 9. prosinci si potřebné autentizační údaje vyzvedlo celkem 52 384 podnikatelů.

„Provoz běží plynule, bez problémů. Doba odezvy centrálního systému je v průměru hluboko pod jednou sekundou,” uzavřela v pátek pro Novinky Linda Paterová z GFŘ.