Základní výměra důchodu zvýší o 110 korun, procentní výměra důchodu vzroste o 2,2 procenta.

Pobírá-li důchodce průměrný starobní důchod 11 441 korun, tvoří ho základní výměra 2 440 korun a procentní výměra 9 001 korun. Od lednové splátky důchodu se základní výměra zvýší o 110 korun na 2 550 korun, procentní výměra se zvýší o 2,2 procenta, tedy o 199 korun.

Od lednové splátky v roce 2017 tak bude průměrnému důchodci náležet starobní důchod ve výši 11 750 korun měsíčně.

„Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné oznámení o jeho zvýšení. Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně na účet, zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup.

Zvyšují se všechny důchody

Zvýšení základní výměry o 110 korun a procentní sazby o 2,2 procenta platí pro všechny důchodce. Týká se tedy i předčasných starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích důchodů.

Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. I v tomto případě se procentní výměra důchodu zvýší o 2,2 procenta. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší o poměrnou část ze 110 korun, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Zvyšuje se i minimální výše příplatku k důchodu, která bude od ledna činit 282 korun.