Rafaj v řízení o rozkladu potvrdil správnost prvoinstančního rozhodnutí a vyvrátil všechny námitky Českých drah, uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Dráhy podle úřadu nedodržely postup stanovený zákonem a rozdělily zakázku na opravy osobních vozů SGP 300 na dvě dílčí podlimitní veřejné zakázky.

Antimonopolní úřad se opíral o znalecký posudek

„Došlo tak ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limit stanovený zákonem a v důsledku toho nebyla veřejná zakázka zadána v odpovídajícím druhu zadávacího řízení,” uvedl mluvčí úřadu. „Limit je 10 489 000 korun. České dráhy zadaly dvě zakázky po deseti miliónech,” dodal Švanda pro Novinky.

Úřad se v rozhodnutí opíral o znalecký posudek, který potvrdil, že osobní vozy SGP 300 I. a II. série vykazovaly pouze nepodstatné technické rozdíly s ohledem na technické prostředky nutné k jejich opravě a nároky na personál, který opravy provádí. „Uvedený postup zadavatele mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky,“ zdůraznil Švanda.