Česká republika podle soudu neuznáváním puncovní značky puncovního úřadu WaarborgHolland nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 34 Lisabonské smlouvy. Česko od začátku sporu nepopíralo, že tyto puncovní značky neuznává.

Neuznávání puncovních značek WaarborgHolland bylo podle ČR odůvodněno potřebou ochrany spotřebitele. Nelze prý zjistit, které z nizozemských značek byly vyraženy mimo území EU. Povinnost uznávat puncovní značky se podle české strany totiž týká pouze značek vyražených na území EU. WaarborgHolland však část značek razí ve třetích zemích.

Na stranu Česka se postavila Francie

V březnu 2015 se do sporu vložila Francie, která se rozhodla podpořit českou stranu. Podle Paříže byl český postup přiměřeným opatřením při snaze dosáhnout ochrany spotřebitele.

Komise se proti praxi českého puncovního úřadu ohradila v září 2011. Tehdy požadovala vyjádření k vyžadování dodatečného označení českou značkou. Argumentace českého puncovního úřadu komisi neuspokojila, proto podala žalobu k Soudnímu dvoru EU.