V průměru bylo v EU chudobou ohroženo 24,4 městské populace, tedy asi 50 miliónů lidí. V Česku to ale bylo jen 13,9 procenta. Na Slovensku to bylo 15 procent, ve Finsku 16,6 procenta a v Německu dokonce 24,1 procenta.

Vůbec největší podíl obyvatel měst, které ohrožuje chudoba, má podle evropského statistického úřadu Řecko (34,1 procenta). Následovalo Bulharsko (30 procent), Belgie (28,6 procenta), Rakousko (28,3 procenta), Rumunsko (28,3 procenta) a Itálie (27,8 procenta)

Ve městech žilo v Evropské unii loni přibližně 124 miliónů ekonomicky aktivních lidí mezi 20 až 64 lety, tedy 41 procent celkové populace EU v tomto věkovém rozmezí. Zaměstnání z nich mělo 70 procent.

V průměru 70 procent ekonomicky aktivních obyvatel měst mělo loni práci, nejvyšší podíl zaměstnaných vykázalo Švédsko (79,8 procenta), nejnižší krizí stále postižené Řecko (53 procent). Česko bylo v tomto ohledu nadprůměrné, práci mělo 75,4 procenta obyvatel měst mezi 20 a 64 lety.

Ve většině členských zemí je přitom podle Eurostatu zaměstnanost ve městech vyšší než ve venkovských oblastech, největší rozdíl zaznamenali statistici v Bulharsku (16,7 procenta) a Litvě (10,5 procenta). V Belgii, Rakousku, Německu, Řecku, Francii, NizozemskuVelké Británii byla naopak zaměstnanost na venkově o několik procent vyšší než ve městech.