„Při kontrole u příjemce v Chrášťanech u Prahy, provedené 23. května 2016, bylo zjištěno, že sklad dosud opustila nadpoloviční většina zásilky. V současné době je prodané zboží stahováno od odběratelů," řekl mluvčí.

Veterináře na přítomnost závadné ryby na českém trhu upozornil evropský systém varování RASFF.

Distribuci zbývajících 121 kilogramů filet firma pozastavila na základě předchozí informace od dovozce, jímž byla italská firma. Maso bylo v době kontroly již umístěno na samostatné paletě a označeno štítkem „neexpedovat“.

Tuňák patří mezi druhy ryb, u nichž je riziko nadměrného množství histaminu nejvyšší. Riziko roste především při nedostatečném zchlazení ulovených ryb, nesprávném skladování či nevhodné tepelné úpravě.

Rybí maso bude vráceno do země původu nebo zlikvidováno. Za uvedení závadného produktu na trh hrozí podle SVS pokuta až 50 miliónů korun.