Soudci se vydáváním živnostenských listů zabývali na případu firmy Holman Business Partner, která v polovině devadesátých let obchodovala se živnostníkem a následně uplatnila odpočet daně. Berňák ale při kontrole přišel na to, že živnostník vystupoval pod falešnou identitou, a vrácení daně přes 3,5 miliónu korun neuznal.

Živnostník se prokazoval občankou, kterou její pravý majitel ztratil v únoru 1996. Přestože ihned ztrátu nahlásil, živnostenský úřad na ni dva měsíce poté vystavil živnostenský list.

Případem se mají soudy znovu zabývat

Firma se proto obrátila na soud s tím, že nenese zodpovědnost za chybu státních úřadů a daň by jí měla být vrácena. Jenže justice rozhodla, že v tomto případě nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu, neboť zákon neukládá úřadu prověřovat žadatele o živnost.

Takový výklad ale senát ÚS se soudcem Jaroslavem Fenykem zkritizoval a nařídil, aby se soudy případem znovu zabývaly. Soudci upozornili na to, že živnostenský úřad má vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

„Jen z toho, že v uvedeném není explicitně stanovena povinnost úřadu ověřovat platnost občanského průkazu, nelze dovozovat, že se v posuzovaném případě nemůže jednat o porušení povinnosti živnostenského úřadu,“ upozornili soudci.