Rozšířit by se podle jeho názoru mohla i na další šachty a provozy těžební firmy. „Předpokládám to k 26. únoru, kdy zasedá nejvyšší orgán v rámci OKD, odborový sněm,“ sdělil k plánům odborářů.

Důvody ke stávkové pohotovosti jsou podle Pytlíka stejné jako ty, které hornické odbory napsaly ve výzvě vedení společnosti New World Resources (NWR), vlastníka OKD. Žádají, aby firma co nejdříve předložila strategii fungování těžební firmy, a to minimálně na dva až tři roky.

„Požadujeme předložit informace, jak bude nadále probíhat těžba uhlí na jednotlivých lokalitách a postup pro případ řízeného útlumu těžby uhlí a to ve spolupráci s vládou ČR a báňskou správou,“ uvedly hornické odbory. Vzhledem k vážné ekonomické situaci a obavám z možného ukončování těžby chtějí, aby NWR zajistila finanční prostředky na tzv. sociální program a případnou technickou likvidaci dolů.

Osud zaměstnanců je lhostejný

Pytlík, který je pod výzvou podepsán, upozornil, že z dosavadního postoje vedení NWR k problémům v OKD vyplývá, že osud zaměstnanců je majitelům zcela lhostejný. „Zřejmě si vůbec neuvědomujete, do jakého postavení jste nás dostali svými nerozvážnými rozhodnutími a nečinností při řešení krize,“ apeloval Pytlík na vedení NWR a důrazně ho jménem horníků vyzval k okamžitému zodpovědnému jednání se zaměstnanci i vládou. „Uvědomte si, že veškeré zisky pocházejí z nerostného bohatství České republiky a z těžké práce zaměstnanců OKD!“

Horníci vznesli také požadavky na manažery OKD. Nejpozději do 25. února chtějí dostat plány firmy pro letošní rok a informace o hmotném zabezpečení zaměstnanců, kteří odcházejí z organizačních změn. Žádají zavedení sociálního programu a okamžité řešení porušování zákona ze strany zaměstnavatele v oblasti přestávek v práci u důlních zaměstnanců.

„Trváme na zachování míst pro kmenové zaměstnance, snižování stavů řešte ukončením činnosti dodavatelských organizací a agentur práce,“ vyzval Pytlík manažery. Upozornil je, že jejich chování může mít vliv na úroveň bezpečnosti práce v dolech a že vážně ohrožují firmu i sociální smír.

Plán na letošek se finalizuje

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský uvedl, že vedení firmy je připraveno včas a pravdivě s odbory projednávat všechny provozní i strategické změny tak, aby obě strany měly k dispozici objektivní informace. „Na schůzce se zástupci odborových organizací vedení deklarovalo, že vyvíjí maximální úsilí, aby zajistilo finanční zdroje na pokrytí sociálního programu,“ řekl mluvčí.

Podnikatelský plán pro rok 2016 je podle jeho slov ve stádiu finalizace. „Po jeho schválení, což bude v nejbližších dnech, ho představíme odborovým organizacím i jednotlivým závodům.“

Diskuse mezi vedením OKD a odbory, o životaschopnosti a následných krocích managementu v rámci plánované revitalizace OKD, ale bude podle Čelechovského možná až po ukončení jednání mezi držiteli dluhopisů a českou vládou.