„K typickým důvodům vedoucím k uzavření patří dlouhodobě zanedbaný úklid, zaplísnění prostor a chladicích zařízení, výskyt škůdců, chybějící přívod teplé vody, nevyhovující podmínky skladování či  nezvládnutý odvoz odpadů,” uvedl mluvčí.

Přehled uzavřených podniků je k dispozici na webu Potraviny na pranýři.

Inspektoři se setkali i s takto uskladněným masem

Inspektoři se setkali i s takto uskladněným masem

FOTO: SZPI

Inspekce rovněž zjistila případy klamání spotřebitele, mimo jiné klamavé použití názvu sýr a mléko u výrobků z mléčných náhražek, podvody v oblasti nabízeného vína a piva, označování čokoládových nápojů a nedodržení deklarovaného obsahu rozlévaných nápojů.

Společné stravování, které začala SZPI na základě novely zákona o potravinách kontrolovat od začátku loňského roku, se tak rázem stalo nejproblematičtějším sektorem.

„Společné stravování je nejproblematičtějším segmentem v rámci kontrol SZPI, když v maloobchodním prodeji potravin inspektoři zjistili pochybení u 26 procent kontrol, v segmentu výroby potravin u 19 procent kontrol a ve velkoskladech u 6 procent,” dodal Kopřiva.