Během prvních tří měsíců roku provedli inspektoři celkem 96 kontrol, porušení předpisů zjistili při 33 kontrolách (34,4 procenta).

"Nejvíce nedostatků souviselo s reklamačním řízením, konkrétně prodávající porušovali formální náležitostí přijetí a vyřízení reklamace, včetně nedodržení zákonem stanovené lhůty pro její vyřízení, což bylo zjištěno v 15 případech," uvedl Fröhlich.

Prodávající také neposkytovali klientům řádně informace o pravidlech reklamací, nebo je neseznámili s cenou zájezdu a souvisejících služeb.

Neměli to, co jim naslibovali

Objevily se i případy, kdy cestovní kancelář nedodržela sliby z propagačních materiálů.

„Při kontrolách správnosti a úplnosti poskytovaných informací bylo například zjištěno podání nepravdivé informace o vybavení ubytovacího zařízení bazénem nebo neposkytnutí informace o umístění ubytovacího zařízení v těsné blízkosti dopravních komunikací - konkrétně železnice a silnice,“ řekl mluvčí ČOI.

V jiném případě podle něj nedostal klient informaci o podmínkách výpočtu stornopoplatku nebo mu při objednávce zájezdu nebyl vydán doklad o smlouvě (potvrzení zájezdu) se všemi zákonem stanovenými náležitostmi.

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz: