Odprášení chladicích pásů řeší únik emisí, které se uvolňují do atmosféry okny, dveřmi, větracími průduchy či netěsnostmi na spékárně rud. Tam se připravuje vsázka, která se ve vysokých pecích přetaví na železo a vedlejší produkty.

Chladicí pásy ochladí pomocí vzduchu žhavý aglomerát z 850 na asi 100 stupňů Celsia, aby nedošlo ke spálení gumových dopravních pásů, které dopravují aglomerát do vysoké pece. Při chlazení se ale uvolňuje a víří prach.
Huť proto nyní pásy zakryla.

„Prach se vzduchem odsává z chladicích pásů ventilátorem, který ho prosává přes vlastní filtr, přes filtrační rukávce, kde se usazuje. Vyčištěná vzdušnina odchází do komína a prach se z rukávců sklepává. Všechen jde zpět do procesu, znovu se spéká a vzniká z něho aglomerát,“ popsal provoz Ivo Psota, projektový manažer ekologických investic AMO.

Lidé by měli změnu poznat letos v zimě

Podle ředitele pro životní prostředí AMO Petra Baranka odprášení chladicích pásů zabrání usedání prachu na pásech a konstrukcích. „V současné době probíhají technické provozní zkoušky,“ řekl Baranek na adresu filtru.

Odprášení chladících pásů v jižní části aglomerace sníží množství fugitivních emisí na dvou pásech o 61,5 tuny za rok.

Odprášení chladicích pásů v jižní části aglomerace sníží množství fugitivních emisí na dvou pásech o 61,5 tuny za rok.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Z plánovaných 13 ekologických investic za celkem tři miliardy korun, na které získala společnost dotaci od 40 do 90 procent, musí firma letos dokončit zbývajících 12 projektů. Odprášení se týká nejvíce aglomerací, jižní i severní, a vysokých pecí, což jsou nejprašnější provozy v huti.

Základem většiny letošních investic je tkaninový filtr, který zadrží 99 procent prachových částic, včetně těch menších než 2,5 mikrometru. „Pevně věřím, že to lidé poznají už v letošní zimě,“ řekl ředitel pro životní prostředí na dotaz, kdy se přínos prováděných ekologických investic pozná.

Firma dosáhla technického maxima

Za posledních 10 let, kromě letošních investic, proinvestoval AMO za ekologické projekty další čtyři miliardy. Díky nim kleslo vypouštění tuhých znečišťujících látek do ovzduší na třetinu, z 1800 tun na zhruba 600 tun v loňském roce.

„V současné době žádná další technologie, která by nám umožnila další snižování emisí, neexistuje,“ upozornil Baranek a dodal, že realizací letošních ekologických investic dosáhne firma technického maxima, což je zároveň emisní minimum.