Dodatečným vyšetřením izolovaného kmene nebyla v laboratorních podmínkách potvrzena schopnost produkovat nebezpečný Shiga toxin a rovněž nebyly prokázány další faktory spojené s možným závažným onemocněním, uvádí inspekce.

Inspekce v květnu nedoporučila jíst rajčata z Maroka poté, co ve Francii 16 lidí po jejich konzumaci zvracelo, měli křeče a další problémy. [celá zpráva]

Jak SZPI sdělila ve zprávě již koncem května, žádný z provedených rozborů nepomohl odhalit příčinu zdravotních potíží spotřebitelů. Ani serotypizace jednoznačně nepotvrdila, že by příčinou mohla být nebezpečná bakterie Escherichia coli.

Ani v České republice, stejně jako v jiných členských státech EU, tedy nebyla příčina zdravotních potíží odhalena.

Uvádění jiných šarží cherry rajčat z Maroka do oběhu není v rozporu s předpisy a opatřeními SZPI za předpokladu, že budou bezpečná. Za zajištění bezpečnosti potravin uváděných do oběhu zodpovídají obchodníci, uvedli kontroloři.

Spotřebitelům stále důrazně doporučují, aby před konzumací omývali veškeré čerstvé ovoce a zeleninu v pitné vodě.