Úspěch podtrhuje skutečnost, že Pardubický kraj skončil v doplňkové kategorii příliv zahraničních investic na třetím místě, když prvenství bral další český region – Plzeňský kraj.

„Podobně jako jiné části světa, také Evropa se v posledních několika letech zmítá v bouři recese, ale nyní existují náznaky optimismu,“ uvedla autorka studie Cathy McReynoldsová. Připomíná, že situace doznala zlepšení například i v Irsku nebo ve Španělsku, které tvrdě zasáhla nedávná finanční krize.

A právě ekonomické oživení by mělo být patrné na růstu potenciálu evropských měst i regionů. Porotci v aktuálním ročníku hodnotili perspektivu toho kterého regionu či města na základě pěti kategorií. Jednalo se o ekonomický potenciál, lidské hodnoty a životní styl, efektivitu plateb, infrastrukturu a vztahy v obchodním prostředí. Údaje shromažďovali ze 468 lokalit.

Dobrá poloha, tradice i moderní centra

„Umístění Pardubického kraje na prvním místě v kategorii nejperspektivnějších regionů nových zemí Evropské unie je fantastický výsledek a jasná zpráva, že Pardubický kraj může být vnímán investory jako silný a konkurenceschopný,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Podle něj je to důkaz promyšlené investiční politiky kraje, která se provádí prostřednictvím rozvojových projektů.

Výhodou Pardubického kraje je podle hejtmana dobrá strategicko-geografická poloha, stejně jako průmyslová tradice a rozvíjející se moderní centra. „Pokud by se podařilo dokončit tolik potřebnou silnici R35 a I/43, mohli bychom být ještě atraktivnější,“ připomněl.

V budoucnu bude určitě důležitá strategie podpory zahraničních investic. „Naším společným úkolem teď bude tento výsledek maximálně využít při jednáních s partnerskými regiony v zahraničí i při setkáních s velvyslanci a obchodními komorami,“ dodal hejtman.

Rozdíl je v letišti

„Důkazem úspěšné spolupráce veřejného sektoru a zahraničních investorů je dlouhodobý trend, kdy zahraniční investoři v Plzeňském kraji svoji výrobu nadále rozšiřují a zaměřují se i více na investice s vyšší přidanou hodnotou a investice do výzkumu,“ stojí v hodnocení, které týká se Plzeňského kraje.

„Když pomineme Prahu, jsme na tom ze všech našich krajů ekonomicky nejlépe,“ řekl Právu plzeňský hejtman Václav Šlajs (ČSSD). „A v celkovém výsledku nás předčil Pardubický kraj jen díky letišti, které – na rozdíl od toho našeho v Líních – funguje,“ podotkl hejtman.

Plzeňsku pomohl například vědecko-výzkumný potenciál Západočeské univerzity a plzeňského Vědeckotechnického parku, kvalifikovaná pracovní síla či kontinuální snaha o zlepšení podnikatelského prostředí i služeb pro investory. „Samozřejmě nám pomáhá dálnice a blízkost Německa,“ doplnil Šlajs.

K předání cen pro „Evropská města a regiony budoucnosti 2014/2015“ dojde 12. března ve francouzském Cannes.

Východoevropské regiony budoucnosti
pořadí
region
1.
Pardubický kraj (Česko)
2.
Plzeňský kraj (Česko)
3.Praha (Česko)
4.
Centrální federální okruh (Rusko)
5.
Malopolsko (Polsko)
6.
Hornoslezský metropolitní svazek (Polsko)
7.
Bukurešť – Ilfov (Rumunsko)
8.
Velkopolsko (Polsko)
9.
Bratislava (Slovensko)
10.
Mazovsko (Polsko)
Zdroj: fDi Magazine