„Nejzávažnější odchylky byly zjištěny u vzorku benzínu, který mimo jiné trojnásobně překročil limitní obsah etanolu, a u vzorku LPG s téměř dvojnásobným obsahem síry,“ informoval Rotbauer.

U tří vzorků nafty zjistili inspektoři problém v jakostním ukazateli bodu vzplanutí.

Podíl nevyhovujících vzorků v lednu poklesl na 2,3 procenta oproti prosincovým třem procentům, kvalita se tak meziměsíčně mírně zlepšila. Ve srovnání s lednem 2013 se však kvalita zhoršila, konkrétně o 1,7 procenta.

V loňském roce uložila ČOI čerpadlářům za prodej nekvalitních motorových paliv celkem 60 pokut ve výši přesahující 11,8 miliónu korun. [celá zpráva]