Ani Nečasova řádná, ani Rusnokova překlenovací vláda tentokrát občanům pro letošní rok nepřichystaly žádné celoplošné zdražení například v podobě dalšího zvýšení daně z přidané hodnoty. Přesto však výčet položek, za něž si v novém roce připlatíme, není nijak krátký.

Vydatně se o to přičinila ČNB, jejíž bankovní rada v listopadu usoudila, že Češi neutrácejí hlavně proto, že čekají, až jimi vyhlédnuté zboží ještě více zlevní. Kvůli dodržení stanoveného inflačního cíle a nebezpečí dlouhodobé deflace tak centrální bankéři zařídili „umělé“ oslabení domácí měny zhruba o šest procent na úroveň 27 korun za euro.

To kromě jiného zdražilo či teprve zdraží veškeré zboží z dovozu. Mezi ně patří také základní potraviny, suroviny potřebné k výrobě pohonných hmot, téměř veškerá spotřební elektronika, dovážená auta, zahraniční zájezdy, nákupy zboží po internetu atd.

Přestože zdražení činí například v přepočtu na litr benzínu necelou korunu, u notebooků už může jít o stokoruny a v případě zahraniční dovolené až o několik tisíc korun, které letos vynaložíme jaksi navíc. V celkové sumě výdajů za průměrnou čtyřčlennou rodinu může toto zvýšení cen za rok činit několik tisíc korun, podle některých odhadů dokonce až přes 10 tisíc korun.

Největší díl z toho připadne na potraviny, kterých z ciziny dovážíme stále více. Zemědělci kromě toho přijdou o tzv. zelenou naftu, což byla vlastně sleva na spotřební dani, a to jim zvýší náklady.

Změny pro všechny
Do života všech občanů České republiky zasáhne i nový občanský zákoník, který platí od 1. ledna. Totální rekodifikace českého soukromého práva znamená změnu zhruba tří tisíc paragrafů, které nahrazují nejen dosavadní právní normu, ale i některé další právní předpisy, například zákon o rodině nebo zákon o vlastnictví bytů.
Nový občanský zákoník klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Novými pravidly se bude řídit například dědictví. Bude také možné osvojit zletilou osobu. Větší právní ochranu získala zvířata, o nichž zákoník říká, že „mají zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor“. Větší oporu pro výchovu dostanou rodiče, kteří budou mít právo usměrňovat dítě za pomoci přiměřených výchovných opatření.

Ceny potravin by mohla zvednout i letošní případná slabá úroda. Přinejmenším o deset procent podraží zahraniční dovolené, v jejichž cenách se zdražení eura promítne přímo a nejvýrazněji.

Zdraží povinné ručení, ale i životní pojištění

To pochopitelně není všechno. Majitelům osobních aut podraží povinné ručení, a to přinejmenším o 10 procent, možná i více. Kdo měl takzvaný výroční den už před koncem roku, už obdržel od své pojišťovny cenovou nabídku, která je většinou o několik stokorun vyšší než loňská platba. Může ji buď akceptovat, anebo se pokusit najít nabídku výhodnější.

Pojišťovny vedle údajné ztrátovosti tohoto produktu kvůli tvrdé konkurenci tentokrát argumentují také růstem náhrad škody na zdraví v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a novým povinným odvodem hasičům, o kterém rozhodli zákonodárci.

Pojišťovny slibují, že ještě prohloubí princip „zásluhovosti“, tedy že povinné ručení více zvednou neukázněným řidičům, kteří často bourají, zatímco ti solidní, kteří jezdí bez nehod, a tudíž i beze škod, mohou nadále počítat jen s mírným růstem cen a s maximálními bonusy.

Podraží však i další pojistky, například životní pojištění nebo pojištění nemovitostí, například v záplavových oblastech. Hůře na tom přitom budou ženy, u nichž se v souladu s požadavky Evropské komise uplatňuje stejná pojistná matematika jako u mužů, což jim jejich pojistky zdraží.

Cena vody se zvýší

Tuzemské vodárenské firmy řadu let dávají do souvislosti zvyšování cen vodného a stočného s nezbytnými investicemi do infrastruktury a s vývojem inflace. Ceny zvyšujeme pouze o inflaci, zněl jejich argument. V situaci, kdy vedle dlouhodobě klesající spotřeby vody klesá i inflace, tento argument pro příští rok dost dobře použít nelze. Vodné a stočné přesto v roce 2014 stoupne – podle odhadu vodohospodářů v průměru o tři procenta, v některých oblastech ale i o procent deset. Pro rodinné rozpočty to znamená za rok stokoruny.

Co nejvíc podraží
zahraniční dovolená
některé potraviny
cigarety
nové nemovitosti
některé služby
povinné ručení
životní pojištění

Další až tisícikoruny spolkne chození po úřadech a institucích spojené se získáváním či obnovováním různých dokladů, průkazů či potvrzení. Hodně se toho od Nového roku mění například na katastrálních úřadech, opět především v souvislosti s výraznými změnami v občanském právu.

Vkladů do katastru i dalších úkonů bude mnohem více než doposud, přibude i těch zpoplatněných. Nově bude od ledna zpoplatněn DPH zejména převod pozemků pod novostavbami, což může výslednou kupní cenu nemovitosti, například bytu či domu, zdražit až o desetitisíce korun.

Od Nového roku se ruší daň dědická a darovací, která je nově začleněna do daně z příjmu. Daň z převodu nemovitosti je nahrazena daní z nabytí nemovitosti. Od dědické daně, jejíž sazba činila 20 procent, budou vzdálení příbuzní osvobozeni stejně jako členové nejužší rodiny. Naopak daň darovací bude pro většinu transakcí vyšší než dosud, jelikož se ustálí na jednotné sazbě daně z příjmů 15 procent.

Na čem lze ušetřit
elektrická energie
výdaje za zdravotní služby

Plátci DPH musí začít podávat daňová přiznání i hlášení pouze elektronicky. Výjimku mají fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhne šest miliónů korun za posledních 12 měsíců. Samotná výše daní se nemění. Leckomu může zdražit také nájemné, které už ve většině případů nepodléhá regulaci. Kuřáci pak musejí počítat s vyššími cenami cigaret v souvislosti s dalším zvýšením spotřební daně.

Počítat je však nutné také s nenadálými výdaji. Syn rozbije auto, dosluhující pračka vytopí souseda, chatu vykradou zloději. I s tím je dobré v nějaké podobě počítat. Pro takové případy bychom vedle kvalitní pojistky měli mít také odpovídající, snadno dostupnou finanční rezervu.

Nejvíce ušetříme za elektřinu

Po dlouhé řadě let, kdy elektřina neustále zdražovala, bychom se letos měli konečně dočkat jejího zlevnění. Ke snížení její ceny přispěly především vnější okolnosti. Ke snížení tržních cen elektřiny vedle dopadů doznívající ekonomické krize a společné energetické politiky EU přispěla například i masivní těžba takzvaného břidlicového plynu v USA.

Ceny elektřiny by podle odborníků měly klesnout v průměru zhruba o 11 procent. Netýká se to ale každého. Kdo si s dodavatelskými firmami již dříve dohodl takzvanou fixaci cen, bude za proud platit tolik, kolik se zavázal ve smlouvě.

Celkové úspory budou záležet především na tom, k čemu všemu elektřinu používáme. Zda jenom ke svícení, nebo i k ohřevu vody, popřípadě také k vytápění obydlí. Úspory se tak mohou pohybovat od tisíce až třeba po 10 tisíc korun za rok. Tyto úspory však mohly být ještě vyšší, pokud bychom nemuseli spolu se státní pokladnou přispívat na nesmyslně nastavené dlouhodobě garantované ceny za energii z obnovitelných zdrojů, v našich podmínkách především majitelům solárních elektráren.

Mírného zlevnění či aspoň stagnace cen bychom se mohli dočkat u zemního plynu, který obdobně jako elektrická energie zůstává předmětem částečné státní regulace.

Bez poplatku v nemocnici

Úspory, pro starší a dlouhodobě nemocné spoluobčany velice významné, lze přinejmenším v části letošního roku očekávat také ve výdajích za zdravotní služby. Od ledna se na základě rozhodnutí Ústavního soudu nebude platit stokorunový poplatek za pobyt v nemocnici. Ocení to zejména lidé vážně nemocní a příbuzní pacientů z léčeben dlouhodobě nemocných, kteří za pobyt v těchto zařízeních platili nezřídka mnohatisícové částky.

Vznikající koaliční vláda se přitom zřejmě chystá zrušit i tzv. regulační třicetikorunový poplatek za návštěvu u lékaře.

Noví politici a nové strany u vládního kormidla slibovali před volbami řadu dalších změn, z nichž některé by mohly ulehčit také našim peněženkám. K nim patří například příslib opětovného snížení tzv. snížené sazby daně z přidané hodnoty za léky, potraviny či knihy.

Dalším krokem by pak mohl být návrat k plné valorizaci důchodů, což by přispělo k důstojnějšímu životu statisíců lidí, kteří si své už odpracovali a stálý růst životních nákladů v uplynulých letech je donutil omezovat se i v tom nejzákladnějším, jako je strava, topení či nákup léků.

S výraznějším růstem mezd a platů či s významnějším snížením počtu lidí bez práce, což by pro mnoho českých domácností byla pomoc nejvítanější, se ani letos podle všeho moc počítat nedá.

Mírně vzrůst mají pouze příjmy státních zaměstnanců. U ostatních zaměstnanců a živnostníků bude záležet především na tom, zda skutečně nastane dlouho očekávané oživení ekonomiky a zda se naplní makroekonomické prognózy, které pro příští rok počítají s růstem českého HDP ve výši okolo dvou procent.

Porovnejte nabídky povinné ručení na kalkulačce povinného ručení.

Porovnejte si ceny 2014 na kalkulačce cen elektřiny.