Skuteční inspektoři ČOI zjistili 3. prosince při kontrole, že je o den dřív dopoledne předešla menší drobná žena v kloboučku, která se představila jako Jana Doležalová z ČOI. Po „kontrole“ předložila údajná inspektorka podnikateli předem vytištěný „kontrolní protokol“, v němž bylo zaznamenáno číslo jejího služebního průkazu jako „459“.        

Dále podvodnice předložila stánkaři „příkaz na místě“, kterým mu uložila pokutu ve výši 1000 korun a současně také povinnost nahradit „náklady správního řízení“ paušální částkou ve výši 1000 korun.

„Obě písemnosti působí poměrně věrohodným dojmem a opírají se svou podstatou o zaběhlou praxi používanou ve skutečnosti Českou obchodní inspekcí, byť poněkud odlišným způsobem. Z toho důvodu považujeme za nezbytné před podobnými podvodnými praktikami podnikatele varovat,“ sdělil Rotbauer s tím, že případ předali Policii ČR.

Při podezření ověření identity

ČOI nemá v tuto chvíli informace o tom, že by „inspektorka Jana Doležalová“ kontrolovala ještě další prodejny či podniky, nebo že její „kontrolní činnost“ přesáhla oblast severní Moravy.

„Všem podnikatelům doporučujeme, aby si při jakémkoli podezření nejprve ověřili identitu kontrolních pracovníků – požádali je o předložení služebního průkazu a případně si vše ověřili kontrolním dotazem přímo na úřadě, za jehož zaměstnance se vydávají,“ vysvětlil Rotbauer.

V případě inspektorů ČOI stačí telefonický dotaz na místně příslušném inspektorátu, kde totožnost kontrolujících osob podnikateli potvrdí. V opačném případě by se měla přivolat policie. „Telefonické kontakty na jednotlivé oblastní inspektoráty České obchodní inspekce jsou k dispozici na webových stránkách České obchodní inspekce, v sekci Kontakty, inspektoráty.

Loni upozornil ČOI na podvodnice, vydávající se za inspektorky, starosta jedné jihomoravské obce. Po ověření získaných informací ČOI vyloučila, že se jednalo o její skutečné pracovnice. [celá zpráva]