Dohoda, jejíž detaily budou ještě oznámeny, bude předložena k definitivnímu potvrzení příští týden v úterý ministrům zahraničí členských států Unie a začátkem července plénu Evropského parlamentu. Spor o rozpočet, který počítá s výdaji kolem biliónu eur (25,7 biliónu korun), se vlekl několik měsíců. Poslední kolo jednání začalo v úterý večer a skončilo až ve středu večer.

Sporný byl zejména požadavek europoslanců, aby mohly být nevyužité peníze přesouvány do jiných rozpočtových kapitol. Poslanci rovněž požadovali záruky, že v roce 2016 se rozpočet zreviduje podle ekonomického vývoje. Dalším jejich požadavkem byl harmonogram zavedení vlastních daňových příjmů EU.

Podle nynější dohody se budou moci nevyužité peníze přesouvat z roku na rok za dodržení určitých podmínek, řekl Gilmore, který vedl jednání za členské země. Stejně tak Evropská komise bude muset v roce 2016 předložit hodnotící zprávu o rozpočtovém plánu, uvedl Gilmore, který nevyloučil, že v závislosti na ekonomickém vývoji by mohla navrhnout v rozpočtu změny.

Europoslanci také podmiňují schválení sedmiletého rozpočtového plánu doplněním 11 miliard eur do letošního rozpočtu, aby Unie neskončila v deficitu. Členské státy zatím souhlasily se 7,2 miliardami eur, které by měly být doplněny později.

Posílení Fondu solidarity

Irské předsednictví a Evropský parlament se dohodly také na posílení Fondu solidarity, který pomáhá s náhradami škod při živelních a dalších katastrofách, jako byly letošní záplavy ve střední Evropě, včetně ČR. Posíleny mají být v letech 2014 a 2015 výdaje na podporu zaměstnanosti mladých.

Členské státy se na únorovém summitu dohodly na návrhu, podle něhož výdaje pro nadcházející sedmileté období nepřekročí v platbách 908 miliard eur (asi 23,3 biliónu Kč). Se započtením závazků to má být zhruba 960 miliard eur (asi 24,6 biliónu Kč).

Kdyby rozpočtové vyjednávání mezi Evropským parlamentem a irským předsednictvím ztroskotalo, platil by pro nadcházející rok letošní rozpočet, ale s ohledem na inflaci zvýšený o dvě procenta.