Základními pěti cestami z vody do sucha této nabídky pro podnikatele, které zasáhla povodeň, jsou dotace na obnovu zničeného majetku, záruky za úvěry na obnovu provozu a zásob, zvýhodnění úvěrů pro malé podniky zasažené povodněmi, zvýhodněné podmínky pro exportéry a také úlevy platbou daní.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo dotační program v hodnotě padesáti miliónů korun a zbytek jsou programy, které umožní povodní postiženým podnikatelům úvěry, jež zaručí stát a Českomoravská záruční a rozvojová banka,“ vysvětlil Právu Kuba.

Zásadní na záchranném kruhu je podle ministra, aby co nejrychleji začaly fungovat dotace na obnovu majetku po povodni, které činí až 50 procent způsobilých výdajů a o něž podnikatelé mohou žádat ve všech regionálních kancelářích CzechInvestu a pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Živnostníkům se program zamlouvá

„Nechceme, aby se někteří podnikatelé dostali do podobných problémů, jako tomu bylo po povodních v roce 2002, kdy museli ukončit svou činnost z důvodu výpadku příjmů a nedostatku prostředků na rychlou obnovu provozu. Právě proto jsme mimo jiné připravili program na rychlé poskytnutí peněz těmto menším firmám,“ vysvětlil Kuba.

Na sestavení programu se podílela i Asociace malých a středních podniků a živnostníků nebo hospodářská komora. „Oceňujeme reakci ministerstva. Kloníme se k tomu udělat vše jednoduše, tak aby podpora byla pro každého jasně čitelná a okamžitě proveditelná,“ konstatoval Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Program rychlé pomoci zatím kvitují i drobní podnikatelé. „Nyní jsem sice vyplavený nebyl. Jedná se o uzavřený kruh, který spočívá v tom, že si pomáháme navzájem, stát, malé firmy i spotřebitel. Tahle pomoc z iniciativy ministra Kuby by měla fungovat rychle a efektivně. Pekař, který měl včera vodu, dnes vyklízí a zítra očekáváme, že bude mít čerstvé pečivo,“ konstatoval podnikatel ze Suchdola nad Lužnicí Vladimír Harazím.