Zlepšení kvality by měla napomoci i novela zákona o potravinách, kterou bude vláda projednávat v únoru. „Měla by obsahovat například lepší informovanost o zemi původu nebo o alergenních látkách,“ připomněl ministr.

Obchodníkům, kteří budou nabízet nekvalitní zboží, budou hrozit vyšší pokuty. "Tu nízkou pokutu zvedneme z miliónu na tři, vyšší pokutu ze tří miliónů na deset," řekl Bendl. U největších prohřešků bude hrozit pokuta až 50 miliónů korun.

Podle ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Jakuba Šebesty bylo v roce 2012 přes varovný systém RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva) zaznamenáno přes sto hlášení o nebezpečných potravinách z Polska. Podle Šebesty se SZPI snaží navazovat přeshraniční spolupráci, například s potravinářským dozorem ze Slovenska, Dolních i Horních Rakous nebo ze Saska a nejnověji z Bavorska, polské dozorové orgány o ni ovšem příliš nestojí.

„Pouze s polskou stranou přes několikaleté snažení se nám to nedaří, protože polská strana odmítá jakékoli nahlédnutí do její kuchyně,“ dodal Šebesta. Polská strana v souvislosti s kvalitou svých potravin uvádí, že Polsko je velkým producentem a chyby se občas stávají. Šebesta doplnil, že u potravin dovezených z Polska jich byla hned čtvrtina s problémy.

Dovoz z Polska roste

Zatímco v roce 2000 se z Polska dovezly potraviny za 4,71 miliardy korun, v letošním roce už to bylo za rekordních 19,78 miliardy korun. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Zdeňka Juračky se dá předpokládat, že dovoz se letos ještě zvýší. „Po polských potravinách je poptávka, pro obchodníky a dovozce je to přitažlivé,“ sdělil.

Posledním případem byly dovezené polské sušenky, na které v lednu upozornila SZPI. Ty totiž obsahovaly jed na krysy. Z dřívějška lze namátkou připomenout kauzu s polskou technickou solí nebo s nebezpečnou vaječnou moučkou.

V další části debaty, která se týkala nového šéfa Lesů ČR, Bendl uvedl, že ho vybere ze tří kandidátů. Jeho jméno by pak měl oznámit v příštím týdnu.