V EU klesla proti květnu produkce ve všech odvětvích. V zemích platícím eurem se zvýšila výroba zboží dlouhodobé spotřeby a energie. Z jednotlivých zemí, ze kterých jsou informace k dispozici, výroba klesla v 16 a rostla v pěti v čele s Litvou, Slovinskem a Irskem. Nejvyšší pokles zaznamenaly Británie, Polsko a Estonsko.

Meziročně byla průmyslová výroba v EU nižší o 2,2 procenta a v eurozóně o 2,1 procenta. Nižší byla v obou regionech ve všech oblastech, v čele s produkcí polotovarů. Produkce průmyslu se propadla ve 12 zemích, nejvíce v ItáliiŠpanělsku. V osmi zemích v čele s Irskem a Lotyšskem rostla a v Řecku zůstala beze změny.