V roce 2000 obrat zahraničního obchodu s Německem obnášel 854,1 miliardy korun a do roku 2005 vzrostl na 1,179 biliónu korun. Jeho hodnota se zvyšovala až do roku 2007. V následujících dvou letech kvůli globální krizi poprvé v historii samostatné ČR obrat zahraničního obchodu s Německem meziročně klesl. V roce 2010 a 2011 už ale zase rostl.

Na obratu zahraničního obchodu s Německem měl vždy nadpoloviční podíl vývoz z ČR, který se v letech 2005 až 2011 postupně zvyšoval. Zatímco v roce 2005 se český vývoz podílel na celkovém obratu 53,3 procenta, tak v roce 2010 to bylo 57,2 procenta a loni 57,4 procenta.

V letech 2005 až 2011 vykazovala bilance zahraničního obchodu s Německem každoročně přebytek, který se postupně zvyšoval. Loni vzrostl z 205,5 miliardy korun v roce 2010 na 236,8 miliardy korun.