"Zdůrazňuji, že zatím je potvrzený a s odbory projednaný pouze odchod 280 lidí z provozu. Od ledna již z tohoto počtu naši společnost opustilo 140 lidí, zbytek plánovaně odejde do konce roku," uvedl Slamečka.

Podle něj se společnost se všemi propuštěnými zaměstnanci vypořádává podle platné kolektivní smlouvy. Kromě toho v ČD Cargo prý probíhá posouzení možnosti zvýšení efektivity u ztrátových individuálních zakázek. Slamečka rovněž připomněl, že je nejdříve potřeba počkat na čísla, která přinese probíhající vnitropodniková studie.

"Děláme si analýzu jednotlivých tarifních míst po celé republice. Do konce srpna bychom měli mít přesný obraz geografického rozložení tržeb a nákladů podle jednotlivých tratí a nákladových míst. Záleží i na tom, zda se nám podaří dojednat se SŽDC pokračování slev u plateb za koleje, protože to je u těchto přeprav významná položka," doplnil Slamečka.

"Já nechci pouštět nějaká čísla před koncem té analýzy. Nechci zbytečně strašit naše zaměstnance, jako to dělají odboráři,“ uzavřel Slamečka.