OECD uvedla, že český hrubý domácí produkt (HDP) klesne v důsledku propadu soukromé spotřeby, kterou oslabují snahy o ozdravování veřejných financí, zejména zvyšování daní. Soukromá spotřeba se podle prognózy sníží o 1,6 procenta a vládní spotřeba o 1,3 procenta. Celkový propad ale zmírní růst investic a vývozu. Právě díky investicím a vývozu by se také měl ekonomický růst příští rok obnovit.

Organizace radí pokračovat ve fiskální konsolidaci „rozumným“ tempem, které uvede v soulad potřebu vyrovnat rozpočet a vymanit se z ekonomické recese, jež začala v polovině loňského roku. OECD také doporučuje vládě prohlubovat strukturální reformy v oblasti deregulace trhu zboží a služeb. To by podle ní mělo podpořit investice a zaměstnanost.

Inflace v ČR by měla letos kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty vzrůst na 3,9 procenta z loňských 1,9 procenta, odhaduje OECD. Příští rok se ale podle prognózy vrátí zpět na 2,1 procenta.

Slovensko by na tom mělo být ve srovnání s ČR poněkud lépe. OECD mu předpovídá pro letošek zpomalení růstu na 2,6 procenta, příští rok pak zrychlení na tři procenta. Slovensko by podle organizace mělo posílit strukturální reformy a vládní kroky k ozdravování veřejných financí by měly zachovat růstový potenciál země.