Srovnávat Španělsko s krizí drceným Řeckem je podle ministra „naprostý nesmysl“. De Guindos připomněl, že reformy v souvislosti s trhem práce jsou klíčové, mají pomoci tamnímu hospodářství a přispět k tvorbě nových pracovních míst.

Zemi totiž drtí velká nezaměstnanost, která na konci loňského roku činila alarmujících 22,9 procenta. Navíc v únoru oproti lednu vzrostl počet lidí bez práce o 2,4 procenta. Pro srovnání, únorová míra nezaměstnanosti v Česku byla 9,2 procenta.

Podle ministra se musí španělská vláda rovněž zaměřit na snížení deficitů jednotlivých regionálních vlád. Španělsko by rádo srazilo letošní deficit na 4,4 procenta, což bude vyžadovat škrty přes 40 miliard eur.

Špatné úvěry na rekordu

S problémy se ovšem potýká bankovní sektor. Stoupá například podíl špatných úvěrů na celkovém objemu půjček, které španělské banky poskytly. V lednu tento podíl vystoupal na rekordních 7,91 procenta. Za špatný neboli ztracený úvěr je považován takový, u nějž reálně hrozí, že nebude klientem nikdy splacen.

Špatné úvěry stouply za leden o 4,2 miliardy eur a dosáhly v číselném vyjádření celkem 140 miliard eur (asi 3,4 biliónu korun).